รีเซต

สรุปผล "อภิปรายไม่ไว้วางใจ 2565" นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรี

สรุปผล "อภิปรายไม่ไว้วางใจ 2565" นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรี
TNN ช่อง16
23 กรกฎาคม 2565 ( 10:35 )
376
สรุปผล "อภิปรายไม่ไว้วางใจ 2565" นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรี

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติเสียงข้างมาก ให้ความไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอีก 10 คน ที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้


โดยที่ นายกรัฐมนตรี ได้รับมติไม่ไว้วางใจ 206 เสียง / ไว้วางใจ 256 เสียง / งดออกเสียง 9 เสียง / ไม่ลงคะแนน 0  เสียง จากผู้ลงมติทั้งหมด 472 เสียง


ส่งผลให้ พลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล ยังคงสามารถบริหารราชการแผ่นดินต่อไปได้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ 


ไว้วางใจ  241

ไม่ไว้วางใจ  207

งดออกเสียง  23

ไม่ลงคะแน  0

องค์ประชุม 471นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข 


ไว้วางใจ 264 

ไม่ไว้วางใจ  205 

งดออกเสียง  3

ไม่ลงคะแนน  0

องค์ประชุม  472


 


พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 


ไว้วางใจ 268

ไม่ไว้วางใจ -193

งดออกเสียง  11

ไม่ลงคะแน  0

องค์ประชุม 472

 


พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย 


ไว้วางใจ  245

ไม่ไว้วางใจ  212

งดออกเสียง  13

ไม่ลงคะแนน  0

องค์ประชุม 470นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 


ไว้วางใจ 249

ไม่ไว้วางใจ 205

งดออกเสียง -18

ไม่ลงคะแนน 0

องค์ประชุม  472 


นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 


ไว้วางใจ 244

ไม่ไว้วางใจ  209

งดออกเสียง 17

ไม่ลงคะแนน 0

องค์ประชุม 470

 


นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน


ไว้วางใจ   243

ไม่ไว้วางใจ  208

งดออกเสียง  20

ไม่ลงคะแนน  0

องค์ประชุม  471นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง 


ไว้วางใจ 249

ไม่ไว้วางใจ 204

งดออกเสียง  18

ไม่ลงคะแนน 0

องค์ประชุม  471


นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย 


ไว้วางใจ  246

ไม่ไว้วางใจ 206

งดออกเสียง  20 

ไม่ลงคะแนน  0

องค์ประชุม  472 


นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม 


ไว้วางใจ  262

ไม่ไว้วางใจ  205

งดออกเสียง  5 

ไม่ลงคะแนน  0

องค์ประชุม  472

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง