รีเซต

รู้จัก “เมียวดี” เมืองชายแดนสำคัญ ศูนย์กลางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

รู้จัก “เมียวดี” เมืองชายแดนสำคัญ ศูนย์กลางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
TNN ช่อง16
8 เมษายน 2567 ( 21:00 )
55
รู้จัก “เมียวดี” เมืองชายแดนสำคัญ ศูนย์กลางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

เมียวดี เป็นเมืองชายแดนที่สำคัญของประเทศเมียนมา  ตั้งอยู่ตรงข้ามกับอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ของประเทศไทย เมืองนี้มีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจชายแดน และเป็นจุดผ่านแดนหลักสำหรับการค้าขายระหว่างสองประเทศ 


ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเมียวดี 


ภาษา: พม่า กะเหรี่ยง ไทย

สกุลเงิน: จ๊าดพม่า

ประชากร: ประมาณ 195,624 คน (ปี 2557)

สถานที่ท่องเที่ยว: เจดีย์สุเละ เจดีย์พุทธคยา ตลาดเมียวดี

ด่านชายแดน: ด่านพรมแดนเมียวดี-แม่สอดความสำคัญของเมียวดี


    การค้า: เมียวดีเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเมียนมาเป็นจุดผ่านแดนหลักสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง และสินค้าเกษตร

    การท่องเที่ยว: เมียวดีมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่ง เช่น เจดีย์สุเละ เจดีย์พุทธคยา และตลาดเมียวดี นักท่องเที่ยวไทยนิยมเดินทางไปเมียวดีเพื่อซื้อสินค้า อาหาร และสัมผัสวัฒนธรรมเมียนมา

    การเมือง: เมียวดีเป็นเมืองสำคัญในรัฐกะเหรี่ยง เคยเป็นฐานที่มั่นของกองกำลังชนกลุ่มน้อย แต่ปัจจุบันอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลเมียนมา


หลากสีสัน มนต์เสน่ห์ เมืองเมียวดี 


เมียวดี เป็นจังหวัดชายแดนในรัฐกะเหรี่ยงของประเทศเมียนมา ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ซึ่งเมืองนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็น "เมืองเปิด" ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก


ในอดีต เมียวดี เป็นเมืองที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมา ต่อมามีการค้าขายและมีชาวจีน แขก กะเหรี่ยง มุสลิม เข้ามาอยู่อาศัยและค้าขายจนกลายเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ปัจจุบันเมียวดีจึงเต็มไปด้วยสถานที่ที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยว


สิ่งที่น่าสนใจและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวในเมียวดี คือวัดวาอารามที่มีความสวยงามและโดดเด่นทางด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมเมียนมา-มอญ อาทิ วัดชเวมินหวุ่น (วัดเจดีย์ทอง), วัดมิจาโกง (วัดดอนจระเข้), วัดเด้ถั่นเอ่ (วัดอธิษฐาน), วัดเจ้าโหล่งจี (วัดก้อนหินใหญ่) และวัดแม่ซอดน่าด่าน หรือวัดเงี้ยวหลวง (วัดหลวง) ซึ่งมีเจดีย์สีทองอร่ามงดงาม


นอกจากนี้ ในเมืองเมียวดียังมีสถานที่สำคัญอื่นๆ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน สถานีตำรวจ และตลาด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นเมืองเปิดและศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของพื้นที่นี้


เมืองเมียวดี ยังมีจุดท่องเที่ยวอีกแห่งที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ นั่นคือ "เมียวดีคอมเพล็กซ์" ซึ่งถือเป็นทั้งบ่อนคาสิโนขนาดใหญ่และแหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี (Duty-Free) ในขณะเดียวกัน บริเวณนี้ยังเป็นศูนย์รวมร้านอาหารและสถานบันเทิงต่างๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี


เมียวดีคอมเพล็กซ์ ถือเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมียวดี นอกจากจะได้สัมผัสบรรยากาศคาสิโนและช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีแล้ว ยังสามารถเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมบันเทิงอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาเยือนเมืองเมียวดีเป็นจำนวนมาก


"ความสำคัญทางยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจของเมียวดี" 


เมียวดี เป็นเมืองชายแดนฝั่งตะวันออกของเมียนมา ซึ่งมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์หลายประการ ได้แก่ เป็นจุดผ่านแดนสำคัญระหว่างไทยและเมียนมา  เชื่อมต่อกับถนนสายเอเชีย 1 มีบทบาทในการรักษาความมั่นคงชายแดน และเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนที่สำคัญระหว่างทั้งสองประเทศ


นอกจากความสำคัญทางยุทธศาสตร์แล้ว เมียวดียังมีความสำคัญทางเศรษฐกิจด้วย โดยมีมูลค่าการค้าชายแดนปีละกว่า 40,000 ล้านบาท มีนักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนในธุรกิจต่างๆ และเป็นแหล่งจ้างงานคนไทยจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีศักยภาพในการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ และมีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น รถไฟสายตะวันตก และเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะขยายโอกาสทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในอนาคต


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง