รีเซต

พณ. เปิดฟังความเห็น ยกเลิกกม.ส่งออกเทวรูป-พระพุทธรูป

พณ. เปิดฟังความเห็น ยกเลิกกม.ส่งออกเทวรูป-พระพุทธรูป
TNN ช่อง16
9 กุมภาพันธ์ 2564 ( 14:26 )
163
พณ. เปิดฟังความเห็น ยกเลิกกม.ส่งออกเทวรูป-พระพุทธรูป

วันนี้(9ก.พ.64)นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ในทางปฏิบัติผู้ส่งออกสินค้าเทวรูป ชิ้นส่วนของเทวรูป พระพุทธรูปและชิ้นส่วนของพระพุทธรูป ต้องไปยื่นขอใบอนุญาตที่กรมศิลปากรก่อนดำเนินพิธีการส่งออกกับกรมศุลกากร 

ดังนั้น กรมฯ ได้ประชุมร่วมกับกรมศิลปากรและกรมศุลกากร ซึ่งที่ประชุมมีมติให้พิจารณายกเลิกพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2509 พ.ศ.  ซึ่งซ้ำซ้อนกับกฎหมายของกรมศิลปากร ว่าด้วย พ.ร.บ. โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 กำกับดูแลการส่งออกโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุซึ่งหมายรวมถึงเทวรูป ชิ้นส่วนของเทวรูป พระพุทธรูปและชิ้นส่วนของพระพุทธรูปตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2509 อยู่แล้ว

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง