TrueID

เช็กมาตรการ VTL สิงคโปร์ อยากไปเที่ยวต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

เช็กมาตรการ VTL สิงคโปร์ อยากไปเที่ยวต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?
TNN ช่อง16
27 พฤศจิกายน 2564 ( 17:22 )
53
เช็กมาตรการ VTL สิงคโปร์ อยากไปเที่ยวต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

 สิงคโปร์ได้เดินหน้าโครงการ Vaccinated Travel Lane (VTL) กับประเทศไทยอย่างเต็มตัวโดยจะเริ่มตั้งแต่ 14 ธันวาคม 2564 นี้และผู้ที่เดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ไม่ต้องกักตัว 14 วันเพื่อสังเกตอาการ

โดยโครงการ Vaccinated Travel Lane (VTL) เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564ภายใต้ความร่วมมือกับประเทศบรูไนดารุสซาลามและเยอรมนีตามลำดับ โดยขยายความร่วมมือไปยัง 27 ประเทศ/ภูมิภาคแล้วรวมถึงประเทศไทยด้วย ทั้งนี้ ผู้เดินทางสามารถเดินทางไปสิงคโปร์ด้วยความมั่นใจ และที่ผ่านมาตรวจคัดกรองพบผู้ติดเชื้อโควิด-19จำนวนน้อยมากซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการ VTL มานี้ สิงคโปร์ได้เปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วกว่า 18,000 คน นับจนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 25641 


อยากไปเที่ยวสิงคโปร์ ต้องทำอย่างไรบ้าง? 

ใครที่ต้องการจะเดินทางเข้าสิงคโปร์ภายใต้โครงการ VTL นี้ ผู้เดินทางเพียงแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดส มีผลทดสอบ Polymerase Chain Reaction (PCR)หรือผลตรวจ Antigen Rapid Test (ART) ภายใน 2 วันก่อนเดินทางไปสิงคโปร์ และต้องทดสอบ PCR เมื่อเดินทางมาถึงอีกครั้งเพื่อยืนยันผลการตรวจการติดเชื้อ กรณีผู้ที่เดินทางผ่านประเทศไทยและต้องการเดินทางต่อเข้าสิงคโปร์นั้น จะต้องพำนักอยู่ในประเทศ/ภูมิภาคที่ได้VTL อย่างน้อยหนึ่งประเทศในช่วง 14 วันก่อนออกเดินทางสู่สิงคโปร์ โดยต้องเดินทางด้วยเที่ยวบิน VTL จึงจะเป็นไปตามเกณฑ์ VTL ที่กำหนดไว้ 

โดยสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องเตรียมได้แก่ 

1) ประวัติการเดินทาง

นักท่องเที่ยวแบบVTL จะต้องพักอาศัยอยู่ในประเทศ/ภูมิภาคVTL ไม่น้อยกว่า 14 วันติดต่อกันก่อนออกเดินทางมายังประเทศสิงคโปร์ สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีประวัติการเดินทางในประเทศไทย 14 วัน และเดินทางเข้ามายังสิงคโปร์ด้วยระบบVTL ไม่จำเป็นต้องกักตัวที่บ้าน แต่ต้องปฏิบัติตนตามข้อกำหนดดังปรากฏในเว็บไซต์ https://safetravel.ica.gov.sg/vtl/requirements-and-process

2) การตรวจโควิด-19

นักท่องท่องเที่ยว VTL ทุกคนจะต้องผ่านการตรวจโควิด - 19 ดังนี้:

•    การตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเดินทางแบบ Antigen-RapidTest (ART)หรือ PCR โดยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ภายในสองวันโดยต้องมีผลตรวจเป็นลบ และ

•    การตรวจหาเชื้อโควิดแบบ PCR เมื่อมาถึงสนามบินชางงี และจะต้องกักตัวจนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าผลการตรวจเป็นลบ

เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี 2ตามปีในปฏิทินไม่จำเป็นต้องผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด

 3) การฉีดวัคซีน

การฉีดวัคซีนเป็นกุญแจป้องกันที่สำคัญสำหรับการเดินทางแบบไม่ต้องกักตัวของระบบ VTL เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสาธารณสุขผู้เดินทางทุกคนจะต้องได้รับการฉีดวัคซีน3ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก และสามารถแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนที่ออกให้จากประเทศกลุ่ม VTL หรือจากประเทศสิงคโปร์ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวเดินทางมา นักท่องเที่ยวสามารถแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนได้ผ่านแอปพลิเคชันTraceTogetherและ HealthHub (สำหรับผู้ได้รับวัคซีนจากประเทศสิงคโปร์) หรือใช้หลักฐานการฉีดวัคซีนอื่นที่มีอยู่ในรายการจากเว็บไซต์ Safe Travel(สำหรับประเทศไทย จะต้องได้แสดงหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย)

เด็กอายุ 12 และต่ำกว่าตามปีในปฎิทิน4 ไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนสำหรับการเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ภายใต้ระบบ VTL ถ้าหากเดินทางร่วมกับนักท่องเที่ยวแบบ VTL ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ VTL อย่างครบถ้วนในการเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์

4)   เที่ยวบินพิเศษเฉพาะVTL

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศสิงคโปร์ภายใต้ระบบ VTL จะต้องเดินทางด้วยเที่ยวบินพิเศษสำหรับVTLหรือโดยสารเที่ยวบินที่เดินทางผ่านประเทศในกลุ่มVTL เพื่อต่อเครื่องมายังประเทศสิงคโปร์

5)   ข้อกำหนดอื่นๆ

นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดอื่นๆ ที่นักท่องแที่ยวระบบ VTL ต้องปฎิบัติตาม ดังนี้:

  • นักท่องเที่ยว VTL จะต้องสมัครขอVaccinated Travel  Pass ภายใน 7 - 60 วันก่อนวันที่จะเดินทางถึง นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศไทยสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
  • นักท่องเที่ยว VTL จะต้องซื้อประกันโควิด 19 ที่มีความคุ้มครองขั้นต่ำที่ 30,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ จากบริษัทในสิงคโปร์หรือจากต่างประเทศอื่น ๆ
  • นักท่องเที่ยว VTL สามารถพักที่โรงแรมในสิงคโปร์ที่รองรับนักท่องเที่ยวกรณีที่ต้องแยกกักตัว และอยู่ในระบบของ VTL สำหรับรายชื่อโรงแรมที่รองรับนักท่องเที่ยวVTL จะอยู่ในเว็บไซต์ของสมาคมโรงแรมในสิงคโปร์(https://www.sha.org.sg/vaccinated-travel-lane)
  • นักท่องเที่ยว VTL ทุกคนจะต้องลงทะเบียน และชำระค่าตรวจไว้ล่วงหน้า เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อเดินทางมาถึงที่สนามบินชางงี
  • นักท่องเที่ยว VTL จะต้องยื่น SG Arrival Card พร้อมใบรับรองแพทย์ทางระบบออนไลน์
  • นักท่องเที่ยว VTL จะต้องดาวน์โหลดและลงทะเบียนในแอปTraceTogether

หรือสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://safetravel.ica.gov.sg/vtl/requirements-and-process.


มีมาตรการเต่างๆเพื่อรองรับการเปิดรับนักท่องเที่ยว 

สิงคโปร์ได้ออกกำหนดมาตรการบริหารจัดการที่เข้มงวด เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของนักเดินทาง หรือ SMM (Safe Management Measures) และได้ดำเนินมาตรการความปลอดภัยและสุขอนามัยระดับประเทศ ภายใต้สัญลักษณ์ SG Clean ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของไวรัสเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความสะอาดและสุขอนามัยสาธารณะ และปกป้องสุขภาพของประชาชน จากข้อมูล ณ วันที่ 17พฤศจิกายนพ.ศ. 2564 มีผู้ประกอบการมากกว่า 32,000 แห่ง ผ่านการรับรอง SG Clean อันรวมถึงศูนย์อาหาร สถานประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรม สถานที่จัดอีเวนต์งานไมซ์ สถานที่ท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก ฯลฯ นับเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของสิงคโปร์ที่จะรับรองว่า ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวยังคงสะดวกสบายและปลอดภัยตลอดการเดินทางในประเทศสิงคโปร์

 

“สิงคโปร์จัดการสถานการณ์โควิด-19 ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยอย่างเข้มงวด ประชากรสิงคโปร์กว่า 90% ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว ดังนั้น เรามีความพร้อมและยินดีอย่างยิ่ง ที่จะต้อนรับผู้มาเยือนภายใต้โครงการVTL ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาลสิงคโปร์ประเทศไทยนับเป็นกลุ่มตลาดหลัก เรายินดีที่จะต้อนรับนักเดินทางชาวไทยให้กลับมายังสิงคโปร์ และได้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ๆ ”นายโจ ชู  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย กล่าว


 โครงการ SingapoReimagine เตรียมพร้อมทั้งที่เที่ยว-ที่พักใหม่ๆเพียบ

นอกเหนือไปจากมาตรการด้านความปลอดภัยแล้วการท่องเที่ยวสิงคโปร์ได้เตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสิงคโปร์ด้วยโครงการ "SingapoReimagine" ซึ่งมุ่งสร้างมุมมองใหม่ให้กับการเดินทางท่องเที่ยว โดยคาดหวังว่านักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าตื่นเต้นพร้อมประสบการณ์ที่แปลกใหม่ภายใต้ความคิดริเริ่มอย่างสร้างสรรค์ที่มุ่งสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับการเดินทาง ด้วยมาตรการดูแลความปลอดภัยที่เข้มข้น พร้อมให้นักท่องเที่ยวได้พบกับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานตลอดการเดินทาง

 ส่วนหนึ่งของแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่เปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการในสิงคโปร์ ได้แก่ Museum of Ice Cream สัมผัสความสนุกหลากสีสันที่พิพิธภัณฑ์ไอศกรีมอันโด่งดังส่งตรงจากมหานครนิวยอร์ค มาสู่สิงคโปร์เป็นที่แรกก่อนใคร SkyHelix Sentosa หอชมวิวแห่งใหม่ที่จะได้เห็นเกาะเซ็นโตซาได้แบบ 360 องศา และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนเป็นแห่งแรกของเกาะ ซึ่งจะเปิดตัวครั้งแรกในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 นี้  Slingshot เครื่องเล่นยิงสลิงสุดหวาดเสียวแห่งใหม่ที่สูงที่สุดในเอเชียพร้อมเปิดตัวแล้วภายในปีนี้ที่คลาร์กคีย์ นักท่องเที่ยวยังสามารถเต็มอิ่มกับประสบการ์การสำรวจย่านต่างๆ ของสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทัวร์ศิลปะแบบมัลติมีเดียรูปแบบใหม่อย่าง OH! Stories – New World’s End ซึ่งจะพานักท่องเที่ยวเดินทางข้ามเวลากลับไปยังยุค 60 เพื่อสำรวจเรื่องราวที่เกิดขึ้นในย่าน Jalan Besar รวมทั้งยังมีโรงแรมแห่งใหม่ที่เตรียมเปิดทำการต้อนรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ โรงแรม Dusit Thani Laguna, โรงแรม The Clan โดย Far East Hospitality และโรงแรม ParkroyalCllection Marina Bay ภายใต้ Pan Pacific Group


ข้อมูล: การท่องเที่ยวสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย 

ภาพประกอบ : พีอาร์ การท่องเที่ยวสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย                                                                       ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง