IMPACT ประกาศ ปิดศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ชั่วคราว ตั้งแต่ 3-31 ส.ค.64

IMPACT ประกาศ ปิดศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ชั่วคราว ตั้งแต่ 3-31 ส.ค.64
TNN Wealth
4 สิงหาคม 2564 ( 09:51 )
10
IMPACT ประกาศ ปิดศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ชั่วคราว ตั้งแต่ 3-31 ส.ค.64

 

 

(IMPACT) เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่าสืบเนื่องจากคำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

 

โดยกำหนดให้ปิด 36 สถานที่ซึ่งรวมถึงศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม เว้นแต่ที่ทางราชการได้ใช้เป็นสถานที่เพื่อป้องกันโรคหรือรักษาผู้ติดเชื้อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ตั้งแต่วันที่ 3 – 31 ส.ค.64

 

ดังนั้น ทางศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้การบริหารของกองทรัสต์ฯ จะปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวตั้ง แต่วันที่ 3-31 ส.ค.64 ตามคำสั่งของจังหวัดนนทบุรี ยกเว้นโรงพยาบาลบุษราคัม โดยยินดีปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง