รีเซต

29 กรกฎาคม ประวัติ วันภาษาไทยแห่งชาติ 2566 : ทดสอบกันหน่อย! คำไทย...คำไหนเขียนถูกต้อง?

29 กรกฎาคม ประวัติ วันภาษาไทยแห่งชาติ 2566 :  ทดสอบกันหน่อย! คำไทย...คำไหนเขียนถูกต้อง?
TeaC
21 กรกฎาคม 2566 ( 12:01 )
1.7K
29 กรกฎาคม ประวัติ วันภาษาไทยแห่งชาติ 2566 :  ทดสอบกันหน่อย! คำไทย...คำไหนเขียนถูกต้อง?

ข่าววันนี้ 29 กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ ถือเป็นวันสำคัญที่ต้องการให้ทุกคนได้ตระหนักในการใช้ภาษาให้ถูกต้อง ทั้งการอ่าน เขียน ฟัง และการเลือกใช้ให้ถูกวิธีกันด้วยนะ TrueID ชวนมาทดสอบกันหน่อย! คำไทย...คำไหนเขียนถูกต้อง? จะได้เลิกใช้คำผิด

 

ประวัติ วันภาษาไทยแห่งชาติ

 

 

คำไทยเหล่านี้ มักจะเป็นคำที่เราเห็นกันบ่อย ๆ ทดสอบกันแล้ว ภาษาไทยคำไหนเขียนถูกต้อง มาแชร์ มาบอกกันหน่อย :)

 

ประวัติวันภาษาไทยแห่งชาติ วันสำคัญ

29 กรกฎาคมทุกปี วันภาษาไทยแห่งชาติ เป็นวันสำคัญที่ก่อเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในวันที่ 29 ก.ค.2505 ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทรงอภิปรายเรื่อง "ปัญหาการใช้คำไทย" ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยพระองค์ทรงแสดงความห่วงใยในภาษาไทย และมีพระราชดำรัสตอนหนึ่ง ว่า

 

"เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือ ให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่า วิธีใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สาม คือ ความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้...สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่าย ๆ ก็ควรจะมี ควรจะใช้คำเก่า ๆ ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก"

 

วันภาษาไทยแห่งชาติจึงเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนชาวไทย ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

 

สรุป 5 ข้อความสำคัญในวันภาษาไทยแห่งชาติ

  1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์ และนักภาษาไทย รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใย และพระราชทานแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย

  2. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2542

  3. เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

  4. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับให้สัมฤทธิผลยิ่งขึ้น

  5. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยในรูปแบบต่าง ๆ ไปสู่สาธารณชนทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติ และในฐานะที่เป็นภาษาเพื่อการสื่อสารของทุกคนในชาติ

 

และนี่คือวันสำคัญมาร่วมใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ทั้งการอ่าน การเขียน กันนะ 

 

ข้อมูล : วิกิพีเดีย

 

ข่าวเกี่ยวข้อง :

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง