สหรัฐขึ้นบัญชีประเทศ “บิดเบือนค่าเงิน” ไทย “รอด” หรือ “ร่วง”

สหรัฐขึ้นบัญชีประเทศ “บิดเบือนค่าเงิน”  ไทย “รอด” หรือ “ร่วง”
TNN ช่อง16
29 กรกฎาคม 2563 ( 10:02 )
337
สหรัฐขึ้นบัญชีประเทศ “บิดเบือนค่าเงิน”  ไทย “รอด” หรือ “ร่วง”

ปกติในช่วงกลางเดือนเม.ย.และต.ค.ของทุกปี กระทรวงการคลังสหรัฐ จะเปิดเผยรายชื่อประเทศที่เข้าข่าย บิดเบือนค่าเงิน หรือ Currency manipulator   เพียงแต่ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่สหรัฐเปิดศึกการค้ากับ “จีน” การเผยแพร่รายงานดังกล่าว จึงมีความล่าช้าออกไปบ้าง

โดยรายงานฉบับล่าสุด ออกมาในช่วงกลางเดือนม.ค.2563 ล่าช้ากว่ากำหนดการเดิมที่ต้องออกในช่วงกลางเดือนต.ค.2562 ขณะที่ รายงานฉบับที่เตรียมจะออกนี้ กำหนดการเดิมต้องออกมาในช่วงกลางเดือนเม.ย.2563 แต่ล่าสุดทางการสหรัฐยังไม่เผยแพร่รายงานฉบับนี้ออกมา ซึ่งคาดการณ์กันว่า น่าจะใกล้ออกมาแล้วในเร็วๆ นี้แล้ว


การจัดทำรายงานประเทศที่ “บิดเบือนค่าเงิน” ของกระทรวงการคลังสหรัฐ มีขึ้นเพื่อ “ลด” การขาดดุลการค้าของสหรัฐลง เนื่องจากในแต่ละปีสหรัฐขาดดุลการค้ากับประเทศต่างๆ ปีละไม่น้อยกว่า 8 แสนล้านดอลลาร์ โดย “เป้าหมายใหญ่” ของสหรัฐอยู่ที่ “จีน” เพราะในแต่ละปีสหรัฐขาดดุลการค้ากับจีนสูงถึง 5 แสนล้านดอลลาร์

กระทรวงการคลังสหรัฐ มองว่า สาเหตุหนึ่งที่ทำให้สหรัฐขาดดุลการค้าจำนวนมากในแต่ละปี เกิดจากการที่ “ธนาคารกลาง” ประเทศต่างๆ เข้ามา “แทรกแซง” ค่าเงินของตัวเองให้ “อ่อนค่า” เมื่อเทียบกับพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการค้าระหว่างประเทศ ด้วยเหตุนี้สหรัฐจึงดำเนินการตรวจสอบประเทศต่างๆ ว่า มีความพยายามที่จะ “แทรกแซง” หรือ “บิดเบือนเงิน” ของตัวเองให้ “อ่อนลง” เพื่อหวังผลทางการค้าหรือไม่ โดยทางการสหรัฐได้กำหนด “เกณฑ์ชี้วัด” ไว้ 3 ข้อ 

ข้อแรก ดูว่าแต่ละประเทศมีการสะสมเงินสำรองระหว่างประเทศด้านเดียว หรือพูดง่ายๆ ก็คือ ซื้อเงินดอลลาร์เก็บเข้าในบัญชีเงินสำรองระหว่างประเทศ จนทำให้เงินสำรองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นเกินกว่า 2% ของจีดีพีในประเทศนั้นๆ หรือไม่

ข้อสอง ดูว่า ประเทศนั้นๆ มียอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเกินกว่า 3% ของจีดีพีหรือไม่

ข้อสาม ดูว่า ประเทศนั้นๆ มียอดเกินดุลการค้ากับสหรัฐในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง สูงกว่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์หรือไม่

อย่างไรก็ตาม ในรายงานฉบับล่าสุดของสหรัฐ ที่ออกมาเมื่อกลางเดือนม.ค.2563 “ไม่พบ” ว่ามีประเทศใดที่ถูกสหรัฐขึ้น “บัญชีดำ” เป็นประเทศปั่นค่าเงิน จะมีเพียงประเทศที่สหรัฐ “เฝ้าจับตาดู” เป็นพิเศษ 10 ประเทศ เนื่องจากเข้าเงื่อนไข 2 ข้อ จากทั้งหมด 3 ข้อ ตามที่กล่าวมา 


 
โดยทั้ง 10 ประเทศ ประกอบด้วย จีน เยอรมนี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย สิงคโปร์ สวิสเซอร์แลนด์ และ เวียดนาม

จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นว่า แม้เป้าหมายใหญ่ของสหรัฐ คือ “จีน” แต่ก็มีหลายๆ ประเทศที่โดนลูกหลงจากเกณฑ์ดังกล่าวด้วย ซึ่ง “ไทย” เองก็มีความเสี่ยงที่จะติดอยู่ในบัญชีนี้เช่นกันโดยรายงานฉบับที่ กระทรวงการคลังสหรัฐ เตรียมเปิดเผยในเร็วๆ นี้ จะใช้ข้อมูลทั้งหมดในปี 2562 ซึ่งถ้านำข้อมูลของปีดังกล่าวมาเทียบกับเกณฑ์ของสหรัฐ พบว่า “ไทย” เข้าตามเกณฑ์ “ครบทุกข้อ”

ข้อแรก ประเทศที่สะสมเงินสำรองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นเกินกว่า 2% ของจีดีพี 

ในข้อนี้ ช่วงปี 2562 เงินทุนสำรองระหว่างประเทศของไทยรวมกับฐานะซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ (Forward) เพิ่มขึ้นราว 1.86 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือ เพิ่มขึ้นจากระดับ 2.38 แสนล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปี 2561 มาอยู่ที่ 2.57 แสนล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปี 2562 หรือคิดเป็นสัดส่วนการเพิ่มขึ้นต่อจีดีพีราว 3.5%

ข้อสอง มียอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดสูงกว่า 3% ของจีดีพี

สำหรับข้อสองนี้ ในปี 2562 ไทยมียอดการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดอยู่ที่ 3.79 หมื่นล้านดอลลาร์ คิดเป็นสัดส่วนต่อจีดีพีอยู่ที่  7%

ข้อสาม มียอดเกินดุลการค้ากับสหรัฐมากกว่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์

และข้อนี้ ในปี 2562 ไทยเกินดุลการค้ากับสหรัฐ 2.01 หมื่นล้านดอลลาร์ เรียกว่าพอดีเกณฑ์ของสหรัฐพอดี

แน่นอนว่า หากยึดตามเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังของสหรัฐ กำหนดไว้ “ไทย” ย่อมหนีไม่พ้นถูกขึ้น “บัญชีดำ” เป็นประเทศที่ “ปั่นค่าเงิน” เพื่อหวังผลทางการค้า  อย่างไรก็ตามหลังจากมีรายงานข่าวดังกล่าวออกมา “ธนาคารแห่งประเทศไทย” ได้ออกมายืนยันว่า ที่ผ่านมา ได้ทำความเข้าใจกับกระทรวงการคลังของสหรัฐต่อเรื่องเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง


 
โดย นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายสื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่า แบงก์ชาติไทยได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเงินทุนเคลื่อนย้ายในตลาดเงินโลก รวมทั้งพัฒนาการของการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยกับทางกระทรวงการคลังสหรัฐอย่างต่อเนื่อง 

โดย แบงก์ชาติไทย พยายามชี้ให้เห็นว่า การดูแลค่าเงินของไทย เป็นไปเพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงที่มีเงินทุนจากต่างประเทศไหลเข้ามาอย่างเฉียบพลันเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนามุ่งหวังว่าจะไป “บิดเบือน” เพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางการค้า เพราะถ้าดูการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทช่วงที่ผ่านมา จะเห็นว่ามีทั้ง “แข็งค่า” และ “อ่อนค่า” สลับกันไป ดังนั้นค่าเงินบาทจึงไม่ได้อ่อนค่าเพียงฝั่งเดียว

...ยังไม่มีใครตอบได้ว่า คำอธิบายของทางการไทยต่อกระทรวงการคลังสหรัฐ จะได้ผลหรือไม่ คงต้องรอดูรายงานฉบับล่าสุดที่เตรียมจะออกมาว่า มีรายชื่อของ “ไทย” ติดอยู่ในประเทศที่ “บิดเบือนค่าเงิน” เพื่อหวังผลทางการค้าหรือไม่อย่างไรก็ตามแม้ไทยมีความเสี่ยงตกอยู่ในรายชื่อประเทศที่ “สหรัฐ” กล่าวหาว่า “บินเบือนค่าเงิน” เพื่อหวังผลทางการค้า แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลนัก เพราะสหรัฐยังให้เวลา 1 ปี ที่จะแก้ไขให้หลุดพ้นจากบัญชีรายชื่อดังกล่าว

สำหรับในกรณีที่ ผ่านพ้นไปหนึ่งปีแล้ว ไทยยังไม่สามารถแก้ไขให้หลุดพ้นจากปัญหานี้ได้ กระทรวงการคลังสหรัฐ จะดำเนินการลงโทษด้วยการ 

1. ขอให้สถาบันการเงินสหรัฐตัดสิทธิการให้สินเชื่อผ่อนปรนแก่บริษัทที่อยู่ในประเทศไทย 

2.ตัดสิทธิ์บริษัทของไทยในการเข้าประมูลงานต่างๆ ในสหรัฐ

3.ส่งเรื่องให้ IMF ตรวจสอบการดำเนินนโยบายด้านอัตราแลกเปลี่ยนว่าเหมาะสมหรือไม่

4.ผู้แทนการค้าสหรัฐ อาจพิจารณาการทำ FTA หรือ เรียกเก็บภาษีขาเข้า ในกรณีที่มีผู้ไปร้องเรียน

อย่างไรก็ตาม เท่าที่ทีมข่าวได้ สอบถามความเห็นเรื่องนี้ไปยัง “นักเศรษฐศาสตร์” ของไทยหลายๆ คน ส่วนใหญ่เชื่อว่า ไม่ใช่ประเด็นที่น่ากังวลนัก เพราะแม้ว่ารอบนี้ “ไทย” อาจมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ในบัญชีรายชื่อดังกล่าว แต่การประกาศรอบถัดไป เชื่อว่า “ไทย” จะพ้นข้อกล่าวหาอย่างแน่นอน“นริศ สถาผลเดชา” หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี บอกว่า ถ้าดูข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือนมิ.ย.2563 พบว่า ไทย แทบไม่ได้เข้าเกณฑ์ของสหรัฐเลย โดยเฉพาะในเรื่องการเกินดุลบัญชีเดินสะพัด ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มว่าจะกลับมา “ขาดดุล” ราว 3.2% ของจีดีพี เนื่องจากรายได้ภาคการท่องเที่ยวของไทยหายไปจำนวนมากจากการปิดประเทศ

ในขณะที่ ดุลการค้ากับสหรัฐ หากนับย้อนหลังไป 12 เดือน โดยนับตั้งแต่เดือนมิ.ย.2563 พบว่า ไทยเกินดุลการค้ากับสหรัฐเหลือเพียง 1.45 หมื่นล้านดอลลาร์เท่านั้น ดังนั้นเพียงแค่ 2 ข้อนี้ ก็ทำให้ไทยสามารถหลุดพ้นจากบัญชีดังกล่าวของสหรัฐได้

อย่างไรก็ตาม เราคงต้องมาติดตามกันก่อนว่า การประกาศรายชื่อของสหรัฐในรอบนี้ จะมีชื่อ “ประเทศไทย” ติดอยู่ในบัญชีดังกล่าวหรือไม่  เชื่อว่าเร็วๆ นี้คงทราบกัน!

ติดตามรายการเศรษฐกิจ Insight ตอน สหรัฐฯขึ้นบัญชีประเทศ “บิดเบือนค่าเงิน” ไทย “รอด” หรือ “ร่วง”

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง