ฝูโจวเตรียมเปิดม่านการประชุมสุดยอด 'ดิจิทัล ไชน่า' ครั้งที่ 3

ฝูโจวเตรียมเปิดม่านการประชุมสุดยอด 'ดิจิทัล ไชน่า' ครั้งที่ 3
Xinhua Thai
11 ตุลาคม 2563 ( 11:33 )
21
ฝูโจวเตรียมเปิดม่านการประชุมสุดยอด 'ดิจิทัล ไชน่า' ครั้งที่ 3

     ฝูโจว, 11 ต.ค. (ซินหัว) -- การประชุมสุดยอดดิจิทัล ไชน่า ครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นที่เมืองฝูโจวระหว่างวันที่ 12-14 ต.ค. นี้ ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ ภายในงานจะประกอบด้วย 7 ส่วน ได้แก่ การประชุมหลัก นิทรรศการ และการประชุมย่อย 12 รายการ กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นจะเกี่ยวกับการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงปัญญาประดิษฐ์ (AI) ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และเครือข่ายการเก็บข้อมูลเชื่อมโยงกันแบบห่วงโซ่  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง