รีเซต

www.เราชนะ.com - คนละครึ่ง ยังพบร้านค้า-ปชช.ทุจริตวงเงินร่วมโครงการ

www.เราชนะ.com - คนละครึ่ง ยังพบร้านค้า-ปชช.ทุจริตวงเงินร่วมโครงการ
TNN ช่อง16
24 มีนาคม 2564 ( 20:16 )
75
www.เราชนะ.com - คนละครึ่ง ยังพบร้านค้า-ปชช.ทุจริตวงเงินร่วมโครงการ

วันนี้ (25 มี.ค.64) นางสาวกุลยา  ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้รับเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของผู้ประกอบการร้านค้าผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ ที่ลงทะเบียนผ่าน  www.เราชนะ.com และโครงการคนละครึ่ง รวมถึงประชาชน  โดยพบพฤติกรรมการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น การแลกวงเงินสิทธิ์เป็นเงินสด การขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม เป็นต้น 

ซึ่งกระทรวงการคลังได้เร่งรัดดำเนินการติดตามและตรวจสอบการกระทำทุจริตในโครงการต่าง ๆ รวมถึงประสาน ขอความร่วมมือกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการดังกล่าว  โดยหากตรวจสอบพบว่ามีการกระทำผิดเงื่อนไขจริง ตามที่แจ้งใน www.เราชนะ.com  จะระงับการใช้เครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) หรือ แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ของร้านค้า และดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ดังนั้น กระทรวงการคลังขอความร่วมมือประชาชนในการรักษาสิทธิ์ของตนเอง และขอให้ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการ  และพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการสามารถแจ้งเบาะแส รวมถึงส่งหลักฐานการกระทำผิดเงื่อนไข ทางไปรษณีย์มาที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ของโครงการเราชนะ wewin@fpo.go.th และโครงการคนละครึ่งhalfhalf@fpo.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง