รีเซต

อียิปต์ขุดคลองยาว 55 กิโลเมตร เปลี่ยนทะเลทรายเป็นทะเลสาบขนาดเท่าจังหวัดเชียงใหม่

อียิปต์ขุดคลองยาว 55 กิโลเมตร เปลี่ยนทะเลทรายเป็นทะเลสาบขนาดเท่าจังหวัดเชียงใหม่
TNN ช่อง16
27 พฤษภาคม 2567 ( 15:50 )
39
อียิปต์ขุดคลองยาว 55 กิโลเมตร เปลี่ยนทะเลทรายเป็นทะเลสาบขนาดเท่าจังหวัดเชียงใหม่

ประเทศอียิปต์เปิดตัวโครงการขุดคลองความยาว 55 กิโลเมตร ผันน้ำจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเข้ามาในพื้นที่ทะเลทรายขนาด 20,000 ตารางกิโลเมตร หรือขนาดใกล้เคียงกับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของไทย เพื่อเปลี่ยนพื้นที่แห้งแล้งให้กลายเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ ให้เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกและพัฒนาพื้นอยู่อาศัยรองรับประชากรในอียิปต์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว


ปัจจุบันประเทศอียิปต์มีประชากรทั้งสิ้น 113.5 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่พื้นที่ของประเทศมีเพียง 4% ที่ใช้อยู่อาศัยได้เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายแห้งแล้ง การเปลี่ยนทะเลทรายเป็นพื้นที่ทะเลสาบจึงกลายเป็นตัวเลือกที่รัฐบาลประเทศอียิปต์ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก


แนวคิดของการขุดคลองความยาว 55 กิโลเมตรในครั้งนี้ถูกตั้งฉายาว่า “คอลงสุเอซขนาดเล็ก“ มีมูลค่าในการลงทุนประมาณ 1,500 ล้านปอนด์อียิปต์ หรือประมาณ 1,169 ล้านบาทไทย โดยมีเป้าหมายให้น้ำทะเลจำนวนมาเข้ามาท่วมบริเวณที่ราบลุ่มทะเลทราย Qattara Depression พื้นที่บริเวณนี้มีระดับความสูงต่ำกว่าระดับน้ำทะเลทั่วไปประมาณ 50-60 เมตร


รัฐบาลอียิปต์เชื่อว่าโครงการขุดคลองความยาว 55 กิโลเมตร สามารถสร้างพื้นที่เพาะปลูกและอยู่อาศัยให้กับประชากรจำนวนมาก รวมไปถึงการสร้างระบบนิเวศใหม่ที่อุมดมสมบูรณ์กลางทะเลทราย รวมไปถึงแก้ปัญหาความหนาแน่นของประชากรในเขตลุ่มแม่น้ำไนล์


แม้ว่าจะเป็นแนวคิดที่น่าสนใจและเหมาะสมกับการลงทุนระยะยาวแต่โครงการนี้ยังต้องประสบปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการระเหยของน้ำในทะเลทรายซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความร้อนสูงทำให้รัฐบาลอียิปต์จะต้องสร้างเขื่อนเพื่อควบคุมระดับน้ำในทะเลสาบให้มีความสมดุลกับการระเหยของน้ำ รวมไปถึงการจัดการปริมาณน้ำฝนที่จะเกิดขึ้นหลังการระเหยของน้ำตามกลไกธรรมชาติ


นอกจากนี้ การไหลเข้าของน้ำทะเลอย่างต่อเนื่อง ยังทำให้เกิดศักยภาพมหาศาลในการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ ซึ่งคาดว่าจะมีบทบาทสำคัญในการดำรงโครงการในเชิงเศรษฐกิจ รวมถึงอียิปต์มีเป้าหมายที่จะไม่เพียงแต่บรรเทาความท้าทายด้านประชากรศาสตร์เท่านั้น แต่ยังสร้างระบบนิเวศที่พึ่งพาตนเองได้ซึ่งขับเคลื่อนการเติบโตและการพัฒนาด้วยการควบคุมพลังของน้ำด้วย 


ที่มาของข้อมูล Express.co.uk, MSN.comen.wikipedia.org

ข่าวที่เกี่ยวข้อง