รีเซต

อนามัยโลกชี้ 'แพทย์แผนจีน' เป็นประโยชน์ต่อการรักษาโควิด-19

อนามัยโลกชี้ 'แพทย์แผนจีน' เป็นประโยชน์ต่อการรักษาโควิด-19
Xinhua
7 เมษายน 2565 ( 19:11 )
25
อนามัยโลกชี้ 'แพทย์แผนจีน' เป็นประโยชน์ต่อการรักษาโควิด-19

เจนีวา, 7 เม.ย. (ซินหัว) -- องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่าแพทย์แผนจีน (TCM) มีประโยชน์ในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) โดยเฉพาะผู้ป่วยอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง พร้อมสนับสนุนประเทศสมาชิกองค์การฯ พิจารณาการใช้แพทย์แผนจีนรับมือกับโรคโควิด-19 ในบริบทที่สอดคล้องกับระบบสาธารณสุขและกรอบข้อบังคับของประเทศ

องค์การฯ เผยแพร่รายงานฉบับใหม่เมื่อปลายเดือนมีนาคม หลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ 21 คน จาก 6 ภูมิภาคขององค์การฯ ระหว่างวันที่ 28 ก.พ.- 2 มี.ค. เพื่อประเมินแพทย์แผนจีนในการรักษาโรคโควิด-19 ภายใต้รายงาน 3 ฉบับ ได้แก่ การบริการทางคลินิก การวิจัย และการประเมินด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญระดับชาติของจีน

รายงานระบุว่าแพทย์แผนจีนมีแนวโน้มลดความเสี่ยงผู้ป่วยอาการเล็กน้อยถึงปานกลางเกิดอาการทรุดหนัก พร้อมบ่งชี้หลักฐานสนับสนุนว่าหากใช้แพทย์แผนจีนเสริมเข้ากับการรักษาแบบทั่วไป อาจลดระยะเวลากำจัดเชื้อไวรัสฯ ระยะเวลาหายป่วย และระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง เมื่อเทียบกับการรักษาแบบทั่วไปเพียงอย่างเดียว

ขณะเดียวกันคณะผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการใช้แพทย์แผนจีนเสริมเข้ากับการรักษาแบบทั่วไปสามารถต้านทานเชื้อไวรัสฯ ได้ดีและมีความปลอดภัย เมื่อเทียบกับการรักษาแบบทั่วไปเพียงอย่างเดียว ทั้งยังมีหลักฐานสนับสนุนว่าการใช้แพทย์แผนจีนตั้งแต่เนิ่นๆ อาจให้ผลลัพธ์ทางคลินิกดีขึ้นในกลุ่มผู้ป่วยอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง

รายงานแนะนำว่าองค์การฯ ควรแบ่งปันผลการประชุมกับประเทศสมาชิกอย่างทันท่วงที โดยพิจารณาถึงธรรมชาติการกลายพันธุ์ของโรคโควิด-19 ทั่วโลก พร้อมแนะนำประเทศสมาชิกแบ่งปันประสบการณ์และบทเรียนต่างๆ โดยเฉพาะที่ได้จากโครงการวิจัยแพทย์แผนจีนและประสบการณ์ทางคลินิกจากจีนนี้

เหล่าผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมประชุมข้างต้นต่างชื่นชมการลงทุนและความพยายามของรัฐบาลและคณะนักวิจัยจีนที่ยกระดับความรู้และพัฒนาแนวทางการรักษา เพื่อรับมือกับโรคโควิด-19 ตั้งแต่แรกเริ่ม พร้อมแนะนำให้มีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แพทย์แผนจีนในการรักษาโรคโควิด-19 เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง