รีเซต

'กยท.' ขยายเวลาการชำระหนี้ เพิ่ม 60 วัน หวังช่วยผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

'กยท.' ขยายเวลาการชำระหนี้ เพิ่ม 60 วัน หวังช่วยผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19
มติชน
1 เมษายน 2563 ( 14:21 )
37
'กยท.' ขยายเวลาการชำระหนี้ เพิ่ม 60 วัน หวังช่วยผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

นายขจรจักษรณ์ นวลพรหมสกุล รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรในหลายส่วน กยท. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การดูแลยางพาราทั้งระบบ ได้ตั้งวอร์รูมเพื่อติดตามผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หาแนวทางต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยางที่ได้รับผลกระทบ

นายขจรจักษรณ์ กล่าวต่อว่า แบ่งออกเป็น ผู้ที่กู้ยืมเงินกับ กยท. ผ่านกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49 (3) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน ส่งเสริม และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการประกอบอาชีพการทำสวนยาง ปรับปรุงคุณภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด ขยายเวลาการชำระหนี้ออกไป 7 เดือน ตั้งแต่ เดือนมีนาคม -​ กันยายน 2563 และผู้ที่กู้ยืมเงินผ่านกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49 (5) เงินกู้ยืมเพื่อสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง ขยายเวลาการชำระหนี้ออกไป 60 วัน หรือตั้งแต่เดือนเมษายน-พฤษภาคมนี้

สำหรับ ผู้ที่เข้าข่ายการช่วยเหลือครั้งนี้ ประกอบด้วย เกษตรกรชาวสวนยาง จำนวนประมาณ 30,000 ราย สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 848 ราย คิดเป็นเงินกู้จากมาตรา 49 (3) ประมาณ 505 ล้านบาท และเงินกู้จากมาตรา 49 (5) ประมาณ 211 ล้านบาท รวมเป็นเงินมูลหนี้ 716 ล้านบาท โดยพักชำระเงินต้นและงดเก็บดอกเบี้ย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวสวนยางในภาวะที่มีการระบาดในครั้งนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง