รีเซต

'ไลอ้อน แอร์' ส่งหนังสือเลิกจ้างพนักงานอีกชุด มีผล 17 เม.ย.

'ไลอ้อน แอร์' ส่งหนังสือเลิกจ้างพนักงานอีกชุด มีผล 17 เม.ย.
มติชน
19 เมษายน 2563 ( 12:11 )
1.8K
'ไลอ้อน แอร์' ส่งหนังสือเลิกจ้างพนักงานอีกชุด มีผล 17 เม.ย.

‘ไลอ้อน แอร์’ ส่งหนังสือเลิกจ้างพนักงานอีกชุด มีผล 17 เม.ย.

บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ มีหนังสือแจ้งพนักงานในการเลิกจ้าง ดังนี้

ในนามของบริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด ขอแสดงความเสียใจและขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เนื่องจากสถานการร์โรคติดต่อในปัจจุบัน ส่งปกระทบต่อการดำเนิธุรกิจของบริษัทฯอย่างรุนแรง จนถึงไม่สามารถทำการบินเพื่อรับส่งผู้โดยสารได้ อันส่งให้เกิดปัญหากับโครงสร้างของบริษัทฯ ในเรื่องจำนวนพนักงาน ซึ่งทางบริษัทฯได้ดำเนินการแก้ไขปัญหามาโดยตลอดแล้ว เพื่อให้พนักงานทุกท่านได้ปฏิบัติงานกับทางบริษัทฯต่อไป แต่ไม่สามารถบรรลุผล จึงจำเป็นที่ต้องเลิกจ้างท่าน รายละเอียดดังนี้

การเลิกจ้างท่าน เป็นการเลิกจ้างที่เกิดวิกฤติในปัจจุบัน โดยเป็นเรื่องของทางบริษัทฯบริหารจัดการ มิใช้การเลิกจ้างเนื่องจากการทำงานท่าน โดยการเลิกจ้าง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

หนังสือฉบับนี้ ออกโดย ทางบริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด เป็นเอกสารฝ่ายเดียว โดยให้ถือว่า นายจ้างเลิกจ้าง และปิดงานท่าน ดังนี้ ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบในทุกทางของการสื่อสาร โดยให้ถือว่าท่านได้รับทราบ และพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของ บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนาทรี จำกัด นับแต่วันที่ออกหนังสือฉบับนี้เป็นต้นไป

บริษัทฯขอขอบคุณท่านในความร่วมมือและการช่วยเหลือที่ดีที่ผ่านมา และขออวยพรให้ท่านมีกำลังใจ ประสบความสุข และมีอาชีพการงานใหม่โดยเร็วต่อไป

ทั้งนี้การเลิกจ้างพนักงานของไทย ไลอ้อน แอร์ เป็นการเลิกจ้างพนักงานเพียงจำนวนหนึ่ง ไม่ได้ระบุว่าเป็นตำแหน่งใด ไม่ใช่พนักงานทั้งหมดของบริษัท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง