รีเซต

จีนคัดเลือกคณะผู้แทนร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ CPC ครั้งที่ 20

จีนคัดเลือกคณะผู้แทนร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ CPC ครั้งที่ 20
Xinhua
26 กันยายน 2565 ( 08:51 )
15
จีนคัดเลือกคณะผู้แทนร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ CPC ครั้งที่ 20

ปักกิ่ง, 25 ก.ย. (ซินหัว) -- แถลงการณ์จากทางการจีนเมื่อวันอาทิตย์ (25 ก.ย.) ระบุการคัดเลือกคณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) ครั้งที่ 20 จำนวน 2,296 คน ด้วยกระบวนการอันยึดถือคุณลักษณะและเป้าประสงค์ของพรรคฯ รวมถึงยึดมั่นและเสริมสร้างความเป็นผู้นำของพรรคฯ และแสดงความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรคฯ อย่างสมบูรณ์การคัดเลือกคณะผู้แทนข้างต้นสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญพรรคฯ อันเป็นข้อกำหนดของคณะกรรมการกลางพรรคฯ และใช้วิธีการที่กำหนดโดยคณะกรรมการกลางพรรคฯ ภายใต้แนวทางของความคิดสีจิ้นผิงว่าด้วยสังคมนิยมอันมีอัตลักษณ์จีนสำหรับยุคใหม่คณะผู้แทนประกอบด้วยสมาชิกพรรคฯ ที่มีคุณสมบัติทางอุดมการณ์และทางการเมืองระดับสูง มีรูปแบบการทำงานที่ดีและมาตรฐานทางจริยธรรมสูง มีความสามารถในการอภิปรายกิจการของรัฐ และประสบความสำเร็จในการทำงานอย่างโดดเด่นนอกจากนั้นคณะผู้แทนข้างต้นยังมีความหลากหลายเป็นวงกว้าง ตรงตามข้อกำหนดว่าด้วยสัดส่วนของผู้แทนจากหลากหลายภาคส่วนและภูมิหลัง ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการกลางพรรคฯคณะผู้แทนส่วนหนึ่งเป็นสมาชิกพรรคฯ ทั้งในตำแหน่งผู้นำและผู้ทำงานแนวหน้า สมาชิกพรรคฯ ที่เป็นผู้หญิง ตลอดจน สมาชิกพรรคฯ จากกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยและภาคส่วนต่างๆ อาทิ เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การป้องกันประเทศ ตุลาการ อัยการและความมั่นคงสาธารณะ การศึกษา การประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรม การดูแลสุขภาพ กีฬา และการบริหารสังคมอนึ่ง คณะผู้แทนข้างต้นจะได้รับการยืนยันคุณสมบัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบพิเศษก่อนเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯ ที่กำลังจะจัดขึ้นในอนาคตอันใกล้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง