รีเซต

กาญจนบุรี ต้อนรับผู้ว่าฯ คนใหม่ ลูกหลานชาวกาญจน์ พร้อมส่งคนเก่าอย่างอบอุ่น

กาญจนบุรี ต้อนรับผู้ว่าฯ คนใหม่ ลูกหลานชาวกาญจน์ พร้อมส่งคนเก่าอย่างอบอุ่น
มติชน
1 ตุลาคม 2565 ( 19:49 )
67
กาญจนบุรี ต้อนรับผู้ว่าฯ คนใหม่ ลูกหลานชาวกาญจน์ พร้อมส่งคนเก่าอย่างอบอุ่น

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และ รศ.ดร.พญ.เรวิกา ไชยโกมินทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 โดยสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง ศาลหลักเมือง พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลพระภูมิภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และศาลปู่ย่า ด้านหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี จากนั้นได้เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี สักการะศาลพระภูมิ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และขึ้นไปยังห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ไหว้พระภายในห้องทำงาน ต่อจากนั้นได้เดินทางไปยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหลังใหม่ พบปะทักทายและรับมอบของต้อนรับจากส่วนราชการ นายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีที่มาร่วมต้อนรับ โดยบรรยากาศไปเป็นได้ความคึกคักและอบอุ่น

 

สำหรับประวัติของร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เกิดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2507 ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี สมรสกับ รศ.ดร.พญ.เรวิกา ไชยโกมินทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ด้านการศึกษา ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่ วชิราวุธวิทยาลัย (OV รุ่นที่ 54) รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการปกครองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเคนตักกี้ ประวัติเข้ารับการอบรม หลักสูตรนักเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 5 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 62 หลักสูตร การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 รุ่นที่ 3 หลักสูตร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.2) รุ่นที่ 6 และหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.62) และประวัติรับราชการ นายทหารประจำ ศรภ.สน.ผบ.ทหารสูงสุด โอนมารับราชการ สังกัดกรมการปกครอง ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 3 ) อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เจ้าพนักงานปกครอง ฝ่ายท้องถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ปลัดอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานปกครอง 6 ฝ่ายแผนงานมวลชน ส่วนกิจการมวลชนปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง 7) อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม บุคลากร 7ว ฝ่ายสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล กองการเจ้าหน้าที่ บุคลากร 8ว ฝ่ายสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล กองการเจ้าหน้าที่ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล กองการเจ้าหน้าที่ นายอำเภอ (ผู้อำนวยการต้น) อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง (อำนวยการสูง) กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี (บริหาร ระดับต้น) รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (บริหาร ระดับสูง) และในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี คนที่ 65

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ และประชาชนจำนวนมาก ร่วมส่ง นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และนางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี รวมเป็นเวลา 5 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขและพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ในทุกๆ ด้าน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง