รีเซต

กยศ. ไฟเขียวขยายเวลายื่นกู้ใหม่ให้สอดคล้องเลื่อนเปิดเทอม

กยศ. ไฟเขียวขยายเวลายื่นกู้ใหม่ให้สอดคล้องเลื่อนเปิดเทอม
TNN ช่อง16
6 กรกฎาคม 2563 ( 14:39 )
65
กยศ. ไฟเขียวขยายเวลายื่นกู้ใหม่ให้สอดคล้องเลื่อนเปิดเทอม
วันนี้ (6ก.ค.63) นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ในการเปิดเรียนภาคการศึกษา 2563 เดือน ก.ค. 63 กยศ. ได้เตรียมวงเงินสำหรับปล่อยกู้ยืมให้ผู้ปกครองนำไปใช้จ่ายดูแลลูกหลานในการศึกษาเล่าเรียน 34,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,000 ล้านบาท จากปีก่อนที่ปล่อยกู้ 28,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการของผู้ปกครองที่มีความจำเป็นต้องกู้ยืมมากขึ้น ในช่วงสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 กำลังระบาด ซึ่งมีผลกระทบต่อการหารายได้และภาวะเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ ผู้ปกครองมีลูกหลานเรียนอยู่ในระดับ ม.ปลาย ปวช. ปวส. อนุปริญญาตรี จนถึงปริญญาตรี ไม่ต้องกังวลใจไปว่าจะต้องไปกู้หนี้ยืมสิน เพื่อหาเงินมาใช้จ่ายเป็นค่าเล่าเรียน เพราะ กยศ. พร้อมเป็นแหล่งเงินกู้ยืมช่วยเหลือประชาชนเพื่อใช้ในการศึกษาเล่าเรียน โดยได้เตรียมวงเงินสำหรับปล่อยกู้มากขึ้นจากปีก่อน 6,000 ล้านบาท เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และคิดดอกเบี้ยต่ำเพียง 1% ต่อปี อีกทั้งหลังจบการศึกษายังปลอดหนี้ใน 2 ปีแรก และผ่อนชำระได้ยาวถึง 15 ปี

นายชัยณรงค์ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 63 ยังได้เห็นชอบให้มีการปรับกำหนดการกู้ยืมในปีการศึกษา 63 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการเลื่อน เปิด-ปิดภาคเรียนของสถานศึกษา จากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

สำหรับสถานศึกษาทั่วไป ในภาคเรียนที่ 1 ขอให้ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ลงทะเบียนขอรหัสล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ส.ค. 63 ส่วนผู้กู้ยืมรายเก่าไม่จำเป็นต้องยื่นลงทะเบียน และสามารถยื่นแบบขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan ได้จนถึง 30 ก.ย. 63 จากนั้นสถานศึกษาประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้กู้ยืมไม่เกิน 31 ต.ค. 63

ส่วนภาคเรียนที่ 2 ผู้กู้ยืมสามารถยื่นแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงิน ผ่านระบบ e-Studentloan ได้ตั้งแต่ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 63 จากนั้นสถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันแบบลงทะเบียนไม่เกิน 31 มี.ค. 64

ขณะที่ภาคเรียนที่ 3 ผู้กู้ยืมสามารถยื่นแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan ได้ตั้งแต่ 1 ก.พ.-31 มี.ค. 64 จากนั้นสถานศึกษาตรวจสอบ และยืนยันแบบลงทะเบียนไม่เกิน 30 เม.ย. 64

นอกจากนี้ ในปีนี้ กยศ. ยังได้ผ่อนปรนเกณฑ์รายได้ของครอบครัวผู้กู้ยืมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เข้ามากู้ยืมได้เพิ่มขึ้น จากเดิมกำหนดให้มีรายได้ไม่เกินครัวเรือนละ 200,000 บาทต่อปี เพิ่มเป็นไม่เกินครัวเรือนละ 360,000 บาทต่อปี เพื่อผ่อนปรนให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสเข้ามากู้ยืมเพิ่ม ขณะเดียวกันกองทุนได้มีการปรับเพิ่มค่าครองชีพรายเดือนให้ผู้กู้ยืมทุกระดับการศึกษาอีกรายละ 600 บาทต่อเดือน โดยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากเดิม 1,200 บาท เพิ่มเป็น 1,800 บาทต่อเดือน ส่วนระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี จากเดิม 2,400 บาท เพิ่มเป็น 3,000 บาทต่อเดือน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง