รีเซต

กสอ.ทุ่มงบ54ล้านบาท ดันเศรษฐกิจฐานราก

กสอ.ทุ่มงบ54ล้านบาท ดันเศรษฐกิจฐานราก
TNN ช่อง16
8 กุมภาพันธ์ 2564 ( 15:10 )
40
กสอ.ทุ่มงบ54ล้านบาท ดันเศรษฐกิจฐานราก

วันนี้(8ก.พ.)น.ส.สุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรมมหภาคในอนาคต โดยได้กำชับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ขับเคลื่อนแนวนโยบายในการคุณภาพชีวิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการชุมชนทั่วไป ให้สามารถสร้างรายได้และเกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน  โดยได้จัดสรรงบประมาณ 54 ล้านบาท เพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายรวม 570 ราย 145 ผลิตภัณฑ์ 680 คน โดยคาดว่าจะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 3 เท่า หรือกว่า 100ล้านบาท 

โดยกสอ. ได้วางเป้าหมายการพัฒนาไว้ 4 แนวทาง ประกอบด้วย  พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า : สร้างอัตลักษณ์ของพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นให้มีความโดดเด่น ,พัฒนากระบวนการผลิตของผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ , พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งชุมชนโดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นของฝากของที่ระลึก รวมถึงระบบการพัฒนาคนรุ่นใหม่ เชื่อมโยงกับระบบฝึกงานของนักศึกษาสู่ท้องถิ่น เสริมสร้างทักษะอาชีพการบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ , พัฒนาตลาดสินค้าในยุคนิวนอร์มอล พร้อมเปิดหลักสูตรการสร้างนักธุรกิจเกษตรให้มีความเข้มแข็ง เช่น ห้วยยายจิ๋วโมเดล จ.ชัยภูมิ  ซึ่งประสบความสำเร็จมาแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา สามารถสร้างผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมรายใหม่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ และส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรได้อย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ดี กสอ. เตรียมนำห้วยยายจิ๋วโมเดล ต่อยอดไปยัง ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างความตระหนักถึงความเป็นนักธุรกิจชุมชนใหม่ ภายใต้โครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนรายใหม่อย่างบูรณาการ” (ห้วยยายจิ๋วโมเดล) ให้กับนักธุรกิจชุมชนรายใหม่ ในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น ยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ  โดยตั้งเป้าผลผลิตจำนวน 200 คน ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง