รีเซต

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ "รัฐมนตรี" ขอลาออกจากตำแหน่ง 2 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ "รัฐมนตรี" ขอลาออกจากตำแหน่ง 2 ราย
TNN ช่อง16
22 มีนาคม 2566 ( 11:53 )
83
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ "รัฐมนตรี" ขอลาออกจากตำแหน่ง 2 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ขอลาออกจากตำแหน่งจำนวน 2 ราย 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก ด้วยได้มีรัฐมนตรีขอลาออกจากตำแหน่ง จำนวน 2 ราย คือ 

1. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566 

ความเป็นรัฐมนตรีของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566 ตามความในมาตรา 170 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

2. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566 

ความเป็นรัฐมนตรีของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566 ตามความในมาตรา 170 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรีคลิกอ่าน ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง รัฐมนตรีลาออก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง