รัฐเร่งผลิตกำลังคน 7 สาขาอาชีพ รับ S-Curve

รัฐเร่งผลิตกำลังคน 7 สาขาอาชีพ รับ S-Curve
TNN ช่อง16
30 ธันวาคม 2563 ( 18:46 )
72
รัฐเร่งผลิตกำลังคน 7 สาขาอาชีพ รับ S-Curve

การพัฒนากำลังคนในสายอาชีพที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เป็นความจำเป็นเร่งด่วน โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนในสายอาชีพที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. 2562-2565 จำนวน 7 สาขาอาชีพ ได้แก่ 1.โลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐาน 2.โลจิสติกส์ซัพพลายเซน 3.หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 4.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนท์ 5.อาหารและเกษตร 6.ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ พลังงานและพลังงานทดแทน และ 7.แม่พิมพ์  โดยคาดว่า 7 สาขาอาชีพ จะใช้งบประมาณเบื้องต้นรวมทั้งสิ้น 5,687.71 ล้านบาท

ความสำคัญของแผนปฏิบัติการ ฯ 7 สาขาอาชีพเป็นกลไกที่สำคัญในการสร้างต้นแบบการผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มีการยกระดับการเรียนการสอนทั้งในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รวมทั้งร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม สร้างกำลังคนคุณภาพของประเทศให้มีเพียงพอ เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S - Curve) และรองรับการเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม 4.0

ทั้งนี้ การจัดทำร่างฉบับดังกล่าว เป็นเรื่องที่มีการดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2562-2565 แต่ต้องนำแผนฉบับนี้กลับมาทบทวนใหม่และนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พิจารณาอีกครั้ง โดยทบทวนและมองถึงปัญหาเรื่องการผลิตและการพัฒนากำลัง เนื่องจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำชับถึงการวางแผนและการพัฒนากำลังคนต้องคำนึงถึงความต้องการของตลาดให้มากที่สุด  เชื่อมโยงกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี และหลักเกณฑ์ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน หรือ บีโอไอด้วย


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online 
TIKTOK : @tnnonline


ข่าวที่เกี่ยวข้อง