รีเซต

120 ปีโรงเรียนราชินี ผ่าน “อาคารสุนันทาลัย” ความงามกว่า 100 ปี

120 ปีโรงเรียนราชินี ผ่าน “อาคารสุนันทาลัย” ความงามกว่า 100 ปี
TNN ช่อง16
2 เมษายน 2567 ( 12:15 )
17
120 ปีโรงเรียนราชินี ผ่าน “อาคารสุนันทาลัย” ความงามกว่า 100 ปี

ชมความงามอาคารสุนันทาลัยสถาปัตยกรรมยุคนีโอคาสสิกที่มีอายุ 144 ปี อนุสรณ์สถานแสดงความอาลัยรักที่รัชกาลที่ 5 พระราชทานให้เป็นที่ตั้งขอโรงเรียนราชินี พร้อมเปิดบันทึกจุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์ 120 ปีการศึกษาของสตรีไทย 

โดยในปี พ.ศ.2567 เป็นปีที่โรงเรียนราชินีได้รับพระราชทานกำเนิดครบ 120 ปี เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง องค์ผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนราชินี และพระกรุณาธิคุณในพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรี

ทางโรงเรียนราชินีจึงจัดกิจกรรมเพื่อเริ่มต้นการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 120 ปีโรงเรียนราชินี ในวันที่ 1 เมษายน 2567 โดยจัดการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กับการศึกษาของสตรีไทย โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ และ การเสวนาวิชาการ เรื่อง โรงเรียนราชินี : มุมมองประวัติศาสตร์พื้นที่และสถาปัตยกรรมของอาคารสุนันทาลัย 

อาคารสุนันทาลัย เป็นอาคารที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์สถาน แสดงความอาลัยรักถึงพระมเหสี สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ซึ่งเสด็จสวรรคตด้วยอุบัติเหตุเรือพระที่นั่งล่ม เมื่อปี 2423 ต่อมาได้พระราชทานให้เป็นที่ตั้งโรงเรียนสุนันทาลัยและโรงเรียนราชินีในเวลาต่อมาตราบจนถึงปัจจุบัน

สุนันทาลัย เป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูน 2 ชั้น อายุกว่า 144 ปี มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิก มีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนานไปกับแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านหน้ามีมุขเป็นรูปมงกุฎยื่นออกมา ประดับด้วยลวดลายปูนปั้นงดงาม ซุ้มประตูทำเป็นรูปโค้งรองรับด้วยเสาโครินเธียน ประดับด้วยตุ๊กตาหินอ่อนในช่องระหว่างเสามีทางขึ้นชั้นสองอยู่ด้านนอกอาคาร 

โครงสร้างใช้กำแพงเป็นตัวรับน้ำหนัก หลังคาทรงปั้นหยา มุงกระเบื้องไม่มีกันสาด โดบมีทางเดินโดยรอบทำหน้าที่แทนกันสาด เหนือกรอบประตูมีการเจาะช่องแสงประดับกระจกเป็นรูปวงกลมทำให้เกิดการสะท้อนของแสงเป็นสีที่มีความงดงามแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา

อาคารสุนันทาลัยเป็นสถานที่เรียนดนตรีและนาฏศิลป์ของนักเรียนราชินีสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เป็นอาคารที่ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่นที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระราชูปถัมภ์ในปี 2525 อีกทั้งเป็นอาคารอิฐก่อขนาดใหญ่หลังแรกในประเทศไทยที่ได้รับการปรับปรุงบูรณะและยกให้สูงขึ้นจากระดับเดิมถึง 1.25 เมตร โดยไม่มีปัญหาทรุดตัว

นับเป็นความภูมิใจของวงการวิศวกรไทยที่สามารถยกอาคารที่มีอายุมากกว่า 100 ปีได้สำเร็จ และเป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาการทรุดตัวของโบราณสถานต่างๆในประเทศไทย


ภาพโดย: ธนาชัย ประมาณพาณิชย์ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง