รีเซต

นายกฯ มอบสาร วันครู 2567 เชิดชูเกียรติ ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ

นายกฯ มอบสาร วันครู 2567 เชิดชูเกียรติ ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ
TNN ช่อง16
16 มกราคม 2567 ( 10:04 )
50
นายกฯ มอบสาร วันครู 2567 เชิดชูเกียรติ ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ

นายกฯ มอบสารวันครู ประจำปี 2567 เชิดชูเกียรติครู ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ อวยพรให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสุข มีพลังกายใจเข้มแข็ง ร่วมกันเสริมสร้างเด็กไทย


วันที่ 16 มกราคม 2567 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบสาร เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 68 พุทธศักราช 2567 วันที่ 16 มกราคม 2567 ดังนี้


เนื่องในโอกาสวันครู วันที่ 16 มกราคม 2567 ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ผมขอแสดงซึ่งมุทิตาจิต ความระลึกถึง ความเคารพ ความกตัญญูและความปรารถนาดีมายังครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศทุกท่าน


ครูในฐานะผู้ทำงานหนัก ผู้เปรียบประหนึ่งปฏิมากรสร้างบุคลากรที่มีคุณค่าให้แก่ประเทศชาติ วันครูจึงเป็นวันที่เราทุกคนจะต้องแสดงออกถึงความตั้งใจ ความตระหนักในบุญคุณแด่ครูทุกคนในชีวิตของพวกเรา รวมถึงทุกท่านที่ประกอบอาชีพครูในวันนี้ และร่วมกันเชิดชูเกียรติครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ โดยในปีพุทธศักราช 2567 ผมได้มอบคำขวัญว่า “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์” เพื่อแสดงให้เห็นว่าการเป็นครู ไม่ใช่แค่การสอนหนังสือ ไม่ใช่แค่การให้ความรู้ตามตำรา แต่สิ่งซึ่งครูที่ดีควรให้กับนักเรียนคือวิธีคิดและวิธีการจัดการกับชุดข้อมูลที่มีอยู่อย่างหลากหลาย 


ใครก็ตามที่มีระเบียบวิธีคิดที่ดีเขาจะเติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเองอย่างมีคุณภาพ และครูยังต้องเป็นผู้สามารถสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ ปลดปล่อยศักยภาพ เปิดโอกาสให้นักเรียนแสวงหาทักษะที่ตอบสนองต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว พร้อม ๆ ไปกับการเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ จริยธรรม ศีลธรรมในโลกสากล รวมถึงการเป็นคนที่เต็มไปด้วยความเข้าใจเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ทั้งหมดนี้คือหัวใจของการพัฒนามนุษย์ เป็นงานของครูและคือความหมายของคำว่าการศึกษา


เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 68 พุทธศักราชที่ 2567 ผมขออวยพรให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านประสบแต่ความสุข มีพลังกาย พลังใจที่เข้มแข็ง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพื่อร่วมกันเป็นพลังเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนไทยเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศและของโลกต่อไป

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง