รีเซต

เปิดผลสำรวจคะแนนความเชื่อมั่น ดัชนีครูไทย ปี 66 มองจุดเด่น ใช้เทคโนโลยีในการสอน

เปิดผลสำรวจคะแนนความเชื่อมั่น ดัชนีครูไทย ปี 66 มองจุดเด่น ใช้เทคโนโลยีในการสอน
TNN ช่อง16
15 มกราคม 2567 ( 15:23 )
39
เปิดผลสำรวจคะแนนความเชื่อมั่น ดัชนีครูไทย ปี 66 มองจุดเด่น ใช้เทคโนโลยีในการสอน

ดุสิตโพล เผยผลสำรวจให้คะแนนความเชื่อมั่น ดัชนีครูไทย ปี 2566 มองจุดเด่น คือ ใช้เทคโนโลยีในการสอน ส่วนจุดด้อย มีปัญหาหนี้สิน


วันครู 2567 วันครูแห่งชาติ 16 มกราคมของทุกปี เป็นวันสำคัญสำหรับระลึกถึงความสำคัญของครู คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติกำหนดให้ วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครูแห่งประเทศไทย


สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดทำดัชนี “ความเชื่อมั่นครูไทย” เป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 19 สำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 3,676 คน ระหว่างวันที่ 16-26 ธันวาคม 2566 พบว่าประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่น “ดัชนีครูไทย” ปี 2566 เต็ม 10 ได้ 7.90 คะแนน (เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 65 ได้ 7.52 คะแนน)


ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด คือ มนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ เฉลี่ย 8.20 คะแนน รองลงมาคือ บุคลิกภาพดี แต่งกายเหมาะสมกับอาชีพ เฉลี่ย 8.19 คะแนน 


ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุด คือ การประหยัดไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่เป็นหนี้เป็นสิน เฉลี่ย 6.78 คะแนน (ได้คะแนนต่ำสุด 4 ปีติดต่อกัน) 


จุดเด่นของครูไทยในปี 2566 คือ ใช้เทคโนโลยีในการสอน ร้อยละ 58.29 จุดด้อยของครูไทย คือ มีปัญหาหนี้สิน ร้อยละ 66.56 จากนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” 


กลุ่มตัวอย่างมองว่ามีความสำคัญต่อครูและนักเรียนในแง่ของการทำให้บรรยากาศการเรียนเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน ร้อยละ 69.61 ทั้งนี้ตลอดปี 2566 ที่ผ่านมา ครูเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในด้านการทำงาน โดยสามารถทำงานได้หลายอย่างมากขึ้น ร้อยละ 64.22
ข้อมูลจาก SuanDusitPoll

ภาพจาก TNN ONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง