รีเซต

ทบ. เปิดค่ายรับทหารใหม่ผลัด 2/2563 ยัน พร้อมดูแลอย่างเต็มที่ พร้อมมาตราการป้องกันโควิด

ทบ. เปิดค่ายรับทหารใหม่ผลัด 2/2563 ยัน พร้อมดูแลอย่างเต็มที่ พร้อมมาตราการป้องกันโควิด
มติชน
1 พฤศจิกายน 2563 ( 13:29 )
143
ทบ. เปิดค่ายรับทหารใหม่ผลัด 2/2563 ยัน พร้อมดูแลอย่างเต็มที่ พร้อมมาตราการป้องกันโควิด

เมื่อวันที่ 1 พฤสจิกายน พ.ต.หญิง จุฑาทิพย์ วุฒิรณฤทธิ์ ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ในห้วงวันที่ 1-3 พ.ย.63 กองทัพบกเปิดค่ายและหน่วยทหารทั่วประเทศต้อนรับทหารกองประจำการผลัดที่ 2/2563 ที่จะเข้าประจำการตามห้วงเวลาที่ทางราชการกำหนด โดยกองทัพบกจะดำเนินการฝึกและการพัฒนาศักยภาพทหารใหม่ในทุกมิติสู่ ภายใต้มาตการการควบคุมโควิด-19 และการดำเนินชีวิตแบบใหม่(New Normal) อย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันหน่วยฝึกทุกหน่วยได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด โดยเมื่อเข้าประจำการ จะได้รับการฝึกเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ ในหลักสูตรพื้นฐานและแบบธรรมเนียมทหาร พร้อมกับการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายเพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ

ในวันรายงานตัวทหารใหม่ หน่วยฝึกทั่วประเทศจะเปิดโอกาสให้ครอบครัวและญาติเข้าชมสถานที่ฝึก โรงนอน ที่ออกกำลังกาย โรงประกอบเลี้ยง ทำความรู้จักกับผู้บังคับบัญชาของหน่วยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชี้แจงให้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่ทหารกองประจำการได้รับ อาทิ เบี้ยเลี้ยงเงินเดือน เครื่องแต่งกาย การรักษาพยาบาล และได้รับการคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันชีวิตที่กองทัพบกจัดทำประกันชีวิตให้

ทั้งนี้ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้สั่งการให้ ผู้บังคับบัญชาของหน่วยทหารได้ดูแลเอาใจใส่ทหารใหม่ในทุกรายละเอียด โดยเฉพาะเรื่องสิทธิและสวัสดิการ และความเป็นอยู่พร้อมกับให้หน่วยทหารดูแลอาหารในแต่ละมื้อให้เป็นไปตามหลักโภชนาการ เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงมีความพร้อมสำหรับรับการฝึกและการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายต่อไป

ทหารกองประจำการถือว่าเป็นกำลังพลหลักที่สำคัญของกองทัพบก อีกส่วนหนึ่งที่กองทัพบกได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ในการเสริมสร้างกำลังรบให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง