รีเซต

ทบ.สกัดโควิด-19 ชายแดนเต็มที่ ป้องกันการแพร่ระบาดสู่พื้นที่ตอนใน

ทบ.สกัดโควิด-19 ชายแดนเต็มที่ ป้องกันการแพร่ระบาดสู่พื้นที่ตอนใน
มติชน
2 สิงหาคม 2564 ( 16:42 )
63
ทบ.สกัดโควิด-19 ชายแดนเต็มที่ ป้องกันการแพร่ระบาดสู่พื้นที่ตอนใน

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ต.หญิง จุฑาทิพย์ วุฒิรณฤทธิ์ ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ แพร่ระบาดของCOVID-19 ในการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความมั่นคง ซึ่งยังคงปฏิบัติตั้งแต่สถานการณ์ได้เริ่มขึ้น กองกำลังชายแดนของกองทัพบกทั้ง 7 ยังคงจัดกำลังพล ยุทโธปกรณ์ที่มี ตลอดจนการใช้สัตว์บรรทุกต่างเข้าร่วมในภารกิจเพื่อสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย อันจะทำให้เกิดการแพร่กระจายของโรคCOVID-19 ได้ซึ่งที่ผ่านมาสามารถจับกุมการลักลอบเข้าเมืองได้เป็นประจำ โดย พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.) ได้มอบให้กองกำลังชายแดน ประสานความร่วมมือกับตำรวจภูธรภาค, กอ.รมน. และส่วนราชการท้องถิ่น บูรณาการติดตามต้นทาง ทั้งการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ และการลักลอบเข้าเมือง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำดังกล่าวซ้ำขึ้นได้อีก อันจะทำให้สังคมไทยปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของCOVID-19และสิ่งผิดกฎหมาย

 

 

 

 

พ.ต.หญิงจุฑาทิพย์ กล่าวว่า ทั้งนี้เนื่องจากสภาพอากาศในฤดูฝน ส่งผลให้การลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่ลำบากขึ้น นอกจากกองกำลังชายแดนต้องจัดชุดลาดตระเวนภายใต้สถานการณ์COVID-19 ในขณะที่ทัศนวิสัยยากต่อการสังเกตุการณ์ โดยดำรงการปฏิบัติในช่องทางที่มีการใช้ลักลอบเข้าเมืองเป็นประจำ และสามารถพบเห็นได้บ่อยครั้ง ตลอดจนการใช้กล้องCCTV เข้าสังเกตการณ์ตามจุดเสี่ยงต่างๆ ซึ่งผู้ลักลอบเข้ามืองโดยผิดกฎหมาย มีรูปแบบการลักลอบที่แตกต่างจากเดิมและมักใช้ช่วงเวลาที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการลักลอบเข้าในประเทศ แต่จากความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ให้เบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถเข้าจับกุมขยายผลได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดนยังคงปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งการลาดตระเวนตลอดแนวชายแดนในทุกช่องทาง โดยที่ผ่านมาในระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม -1 สิงหาคม 2564 สามารถตรวจพบและจับกุมแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ได้ 154 คน ได้แก่ ชาวเมียนมา 34 คน, ลาว 18 คน, เวียดนาม 3 คน,จีน 10 คน, ไทย 84 คน รวมถึงผู้นำพาไทย 4 คน และเมียนมา 1 คน

 

 

 

 

พ.ต.หญิงจุฑาทิพย์ กล่าวว่า จากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของกองกำลังชายแดน ตลอดจนการทุ่มเทสรรพกำลังต่างๆเข้าช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและวาตภัยในช่วงฤดูฝนนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ยังคงห่วงใยเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกนายดำรงตามมาตรการ “พิทักษ์พล” ในเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในโอกาสต่างๆ ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง