รีเซต

กกต. ประกาศความสำเร็จ เลือกตั้ง สว.อำเภอ ทั่วประเทศ

กกต. ประกาศความสำเร็จ เลือกตั้ง สว.อำเภอ ทั่วประเทศ
TNN ช่อง16
9 มิถุนายน 2567 ( 09:28 )
17
กกต. ประกาศความสำเร็จ เลือกตั้ง สว.อำเภอ ทั่วประเทศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกแถลงการณ์ เรื่อง "หัวใจแห่งความสำเร็จในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ" ระบุว่า การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับอำเภอ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของผู้ปฏิบัติงานกว่า 92,773 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการระดับอำเภอ ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอ คณะกรรมการประจำสถานที่เลือก (กปล.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย และผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน 


กกต.ขอบคุณทุกคนที่ร่วมมือ สนับสนุน และปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลัง ทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย พร้อมขออำนวยพรให้การเลือกตั้ง สว.ระดับอำเภอ ทั้ง 928 แห่ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลสำเร็จด้วยดี และพร้อมส่งต่อภารกิจสู่การเลือกตั้งระดับจังหวัดต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง