รีเซต

ด่วน! กพท. ปลดล็อก แอร์ไลน์ ขนคนได้ 100% ของความจุ เริ่มวันนี้

ด่วน! กพท. ปลดล็อก แอร์ไลน์ ขนคนได้ 100% ของความจุ เริ่มวันนี้
ข่าวสด
16 ตุลาคม 2564 ( 09:53 )
48
ด่วน! กพท. ปลดล็อก แอร์ไลน์ ขนคนได้ 100% ของความจุ เริ่มวันนี้

ด่วน กพท. ปลดล็อก แอร์ไลน์ ขนคนได้ 100 เปอร์เซ็นต์ของความจุ เริ่มวันที่ 16 ต.ค.นี้ เป็นต้นไป อนุญาตให้สายการบินทำการบินได้มากขึ้น

 

วันที่ 16 ต.ค.2564 นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผอ.สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามออกประกาศ กพท. เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 7)

 

โดยได้ปลดล็อกช่วงเวลาในการปฏิบัติการบินของสายการบิน โดยอนุญาตให้สายการบินทำการบินได้มากขึ้น ตามประกาศของ ศบค. ที่ปรับลดเวลาเคอร์ฟิว หรือ ห้ามออกนอกเคหสถานมาอยู่ที่ระหว่าง 23.00-03.00 น. ของทุกวัน

 

นอกจากนี้ กพท. ยังยกเลิกการจำกัดความจุผู้โดยสารบนเที่ยวบินที่ 75% อีกด้วย โดยอนุญาตให้สายการบินมีจำนวนผู้โดยสารได้ตามความจุของอากาศยานที่ใช้ในการทำการบินเที่ยวบินนั้น ๆ หรือความจุที่ 100% ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค.2564 เป็นต้นไป

ด่วน กพท. ปลดล็อก แอร์ไลน์ ขนคนได้ 100 เปอร์เซ็นต์ของความจุ เริ่มวันที่ 16 ต.ค.นี้ เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง