รีเซต

ผลการประเมิน SET ESG Ratings WHA GROUP ระดับ “AAA”

ผลการประเมิน SET ESG Ratings  WHA GROUP  ระดับ “AAA”
ทันหุ้น
6 พฤศจิกายน 2566 ( 13:59 )
55
ผลการประเมิน SET ESG Ratings  WHA GROUP  ระดับ “AAA”

#WHA #ทันหุ้น - WHA ตอกย้ำการพัฒนาธุรกิจเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน สู่การสร้างอนาคตที่ดีให้กับสังคมและประเทศ ติดรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 4


บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA Group ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นหุ้นยั่งยืน หรือ THSI (Thailand Sustainability Investment)     เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2563-2565 เป็นการสะท้อนศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และยึดหลักธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance : ESG) ที่ดีมาโดยตลอด ล่าสุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้เปลี่ยนชื่อ ‘หุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) เป็นหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings’ โดย WHA Group ได้รับการประเมิน SET ESG Ratings ปี 2566 ที่ระดับ “AAA” ซึ่งเป็นเรทติ้งระดับสูงสุด และนับเป็นการติดรายชื่อหุ้นยั่งยืน 4 ปี ติดต่อกัน แสดงให้เห็นถึงแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ทั้งในมิติการจัดการความเสี่ยงและโอกาส ศักยภาพในการแข่งขัน และการได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับความสามารถในการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว


นายณัฐพรรษ ตันบุญเอก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA Group เปิดเผยว่า ทาง WHA Group ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงด้านESG มาโดยตลอด ทั้งนี้ บริษัทที่มีการดำเนินงานด้าน ESG ที่ดี ย่อมสะท้อนให้กลุ่มนักลงทุนเห็นถึงศักยภาพโอกาสการเติบโต ขีดความสามารถในการแข่งขัน สู่การสร้างผลตอบแทนที่ดีในอนาคต นอกจากนั้น การลงทุนที่คำนึงถึงการดำเนินงานด้าน ESG เป็นการตอบโจทย์การลงทุนที่สร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาว และเป็นเทรนด์การลงทุนที่นักลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจในขณะนี้ 


WHA Group ได้มีการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) “SDGs” ซึ่งแนวทางดังกล่าวแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่อง พร้อมรับมือกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งพนักงาน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ นอกจากนี้ ต้องยอมรับว่ากลุ่มลูกค้าของ WHA Group ส่วนใหญ่จะเป็นบรรษัทข้ามชาติ (Multi-National Corporation) กว่า 80% ซึ่งทุกรายให้ความสำคัญกับเรื่อง ESG เป็นอย่างมาก ส่งผลให้การขับเคลื่อนการทำงานระหว่าง WHA Group กับกลุ่มลูกค้าจึงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน


สำหรับผลการประเมิน SET ESG Ratings ที่ WHA Group ได้รับในครั้งนี้ สะท้อนถึงความสำเร็จในการผลักดันยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ภายใต้ภารกิจ “Mission to The Sun” ผ่านโครงการที่บริษัทดำเนินการ อาทิ โครงการ Wastewater Reclamation ที่มีการรีไซเคิลน้ำทิ้งจนได้คุณภาพแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ โดยจำหน่ายให้กับลูกค้าทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งโครงการนี้เป็นการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมมาประยุกต์ใช้กับนวัตกรรมใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับน้ำเสีย โดยปรับสภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียมาผลิตเป็นน้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) และน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูง (Premium Clarified Water) เป็นการช่วยลดปริมาณการใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งเป็นการประหยัดการใช้น้ำดิบได้มากเทียบเท่าการใช้น้ำของครัวเรือนกว่า 2 แสนคน 


นอกจากนี้ WHA Group ได้มีการประกาศเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี ค.ศ. 2050 ตามแนวทาง SBTi (Science Based Targets Initiative) มุ่งมั่นเดินหน้าจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมศึกษานวัตกรรมและการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เพื่อแก้ปัญหาก๊าซเรือนกระจก รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง