รีเซต

บุคลากร CPF เป็น 1 ใน 32 "สตรีทำงานดีเด่น" จากทั่วประเทศ รับโล่จาก รมว.แรงงาน

บุคลากร CPF เป็น 1 ใน 32 "สตรีทำงานดีเด่น" จากทั่วประเทศ รับโล่จาก รมว.แรงงาน
TNN ช่อง16
9 มีนาคม 2566 ( 14:53 )
69
บุคลากร CPF เป็น 1 ใน 32 "สตรีทำงานดีเด่น" จากทั่วประเทศ รับโล่จาก รมว.แรงงาน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ   สตรีเครือข่ายแรงงานดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ดีเด่น แก่ นางสาวพรทิพย์ ธนะประสพ ผู้จัดการฝ่ายธุรการ โรงเพาะฟักลูกกุ้ง เจอาร์ 2-3 จ.ตราด ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566


ในปีนี้ กระทรวงแรงงานมอบ รางวัล "สตรีทำงานดีเด่น" แก่ สตรี 32 คนจากทั่วประเทศ เพื่อเชิดชูเกียรติสตรีเป็นผู้มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมที่สร้างความเสมอภาค และการทำงานที่มีคุณค่า โดย นางสาวพรทิพย์ ธนะประสพ เป็นบุคลากรซีพีเอฟที่ทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานอย่างต่อเนื่อง อาทิ ดำเนินโครงการแรงงานพันธุ์ดีในสถานประกอบการ ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมสนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพให้กลุ่มสตรี และเป็นที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านธรรมชาติล่าง จ.ตราด เป็นต้น จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ที่ผ่านมา โรงเพาะฟักลูกกุ้ง เจอาร์ 2-3 สามารถคว้าหลายรางวัลจากกระทรวงฯ ได้แก่ รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ และรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 

ทั้งนี้ ในปีนี กระทรวงแรงงาน มอบรางวัล "สตรีทำงานดีเด่น" ประจำปี 2566 ในสาขาต่างๆ อาทิ สาขาสตรีผู้ปฏิบัติการภาคราชการดีเด่น สาขาสตรีผู้จ้างงาน/นายจ้างแรงงานนอกระบบดีเด่น สาขาสตรีเครือข่ายอาสาสมัคร ด้านแรงงานดีเด่น เป็นต้น


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง