ธรรมนัส เป็นประธานเปิดปฏิบัติการ 'ฝนหลวง' สู้ภัยแล้ง ช่วยเหลือเกษตรกร

ธรรมนัส เป็นประธานเปิดปฏิบัติการ 'ฝนหลวง' สู้ภัยแล้ง ช่วยเหลือเกษตรกร
ข่าวสด
1 กุมภาพันธ์ 2564 ( 17:19 )
23
ธรรมนัส เป็นประธานเปิดปฏิบัติการ 'ฝนหลวง' สู้ภัยแล้ง ช่วยเหลือเกษตรกร

ธรรมนัส เป็นประธานเปิดปฏิบัติการ 'ฝนหลวง' สู้ภัยแล้ง ช่วยเหลือเกษตรกร พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไข

 

วันที่ 1 ก.พ. รอ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งประจำปี 2564 พร้อมด้วย น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ นายประภัตร โพธสุธน ที่สนามบินนครสวรรค์ เพื่อแสดงถึงความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทุกหน่วย ที่จะออกปฏิบัติการฝนหลวง และสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ

 

รอ.ธรรมนัส กล่าวว่า สถานการณ์ภัยแล้งในปี 2564 มีแนวโน้มที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานาน จึงทำให้ส่งผลกระทบเรื่องการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคน้ำเพื่อทำการเกษตร รวมถึงเขื่อนและอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ที่มีปริมาณน้ำน้อยในขณะนี้

 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมอบหมายให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในฐานะหน่วยงานดูแลบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศ เร่งปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้รวดเร็วมากขึ้น จากปกติที่มีการเริ่มวันที่ 1 มี.ค. ของทุกปี มาเป็นวันที่ 1 ก.พ.

 

โดยได้น้อมนำศาสตร์ตำราฝนหลวงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่เกษตรกรและผู้ใช้น้ำทั่วทั้งประเทศ รวมถึงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับระบบบริหารจัดการน้ำของประเทศด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง