รีเซต

ตลาด mai ไฟเขียวหุ้น PANEL เข้าเทรดพรุ่งนี้ ราคา IPO ที่ 3.68 บาท

ตลาด mai ไฟเขียวหุ้น PANEL เข้าเทรดพรุ่งนี้ ราคา IPO ที่ 3.68 บาท
ทันหุ้น
21 กุมภาพันธ์ 2567 ( 11:31 )
21
ตลาด mai ไฟเขียวหุ้น PANEL เข้าเทรดพรุ่งนี้ ราคา IPO ที่ 3.68 บาท

#PANEL #ทันหุ้น-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(mai) รับหลักทรัพย์หุ้นบริษัท เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด(มหาชน) หรือ PANEL เข้าซื้อขายในวันพรุ่งนี้(22 ก.พ.) กำหนดราคา IPO ที่หุ้นละ 3.68 บาท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO ที่ 699.20 ล้านบาท 

 

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ. เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “PANEL” ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

 

PANEL เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผนังบานเลื่อนกันเสียงเคลื่อนที่ ประตูกระจก ระบบทางเข้าออกอัจฉริยะ ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าออกแบบตกแต่งภายในสำหรับอาคารทั่วไป ภายใต้แบรนด์ PANELÉS นอกจากนี้ ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มสินค้าใช้งานในสถานพยาบาลแบรนด์ MANUSA จากประเทศสเปน เช่น ประตูอัตโนมัติสุญญากาศที่ใช้สำหรับประตูห้องผ่าตัด ประตูห้องเอกซ์เรย์ 

 

บริษัทมีโรงงานตั้งอยู่ที่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รองรับการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งได้แก่ ผู้รับเหมา เจ้าของสถานที่และสถาปนิกที่เชี่ยวชาญด้านสถานพยาบาล โรงแรม บริษัทและห้างร้านต่างๆ โดยในงวด 9 เดือนแรกปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับสถาปัตยกรรมภายใน : กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับสถานพยาบาล : รายได้บริการและอื่นๆ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 60 : 30 : 10 ตามลำดับ 

 

PANEL มีทุนชำระหลังเสนอขาย 95 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 140 ล้านหุ้นและหุ้นสามัญเพิ่มทุน 50 ล้านหุ้น โดยเป็นการเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ทั้งจำนวน เมื่อวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 ในราคาหุ้นละ 3.68 บาท คิดเป็นมูลค่าการเสนอขาย IPO 184 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO  699.20 ล้านบาท 

 

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO พิจารณาอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio: P/E Ratio) เท่ากับ 29.72 เท่า ซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) เท่ากับ 23.53  ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (fully diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.12 บาท โดยมีบริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

 

**สร้างโรงงานใหม่

 

นางจูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ เปิดเผยว่า บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผนังกันเสียงเคลื่อนที่ ระบบประตูห้องผ่าตัดอัตโนมัติ และระบบทางเข้าออกอัจฉริยะ โดยตลอดระยะเวลากว่า 34 ปี บริษัทมุ่งมั่นให้บริการอย่างครบวงจรเพื่อเป็น One Stop Service เช่น การออกแบบ การจัดหา การติดตั้ง และการบริการหลังการขาย เป็นต้น 

 

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุน บริษัทจะนำไปลงทุนสร้างโรงงานใหม่และจัดซื้อเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและประสิทธิภาพการผลิต ใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท  

 

PANEL มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือ ครอบครัวนางจูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ ถือหุ้นร้อยละ 40.53 และนายอังสุรัสมิ์ อารีกุล ถือหุ้นร้อยละ 33.16 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง