ตลท.เผย Forward P/E ตลาดหุ้นไทยเดือน มี.ค.64 อยู่ที่ 20.39 เท่า

ตลท.เผย Forward P/E ตลาดหุ้นไทยเดือน มี.ค.64 อยู่ที่ 20.39 เท่า
TNN Wealth
9 เมษายน 2564 ( 09:39 )
17
ตลท.เผย Forward P/E ตลาดหุ้นไทยเดือน มี.ค.64 อยู่ที่ 20.39 เท่า

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปภาพรวมอัตราส่วนระหว่างราคาหลักทรัพย์ต่อกำไรสุทธิคาดการณ์ต่อหุ้น (Forward P/E ratio) ของตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET) เทียบกับตลาดในภูมิภาค 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ค่า Forward P/E ของ SET และ MAI อยู่ที่ 20.39 เท่า และ 30.42 เท่า ตามลำดับ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง