รีเซต

วันนี้วันอะไร วันยุวกาชาด ตรงกับวันที่ 27 มกราคม

วันนี้วันอะไร วันยุวกาชาด ตรงกับวันที่ 27 มกราคม
TNN ช่อง16
19 มกราคม 2565 ( 10:38 )
102
วันนี้วันอะไร วันยุวกาชาด ตรงกับวันที่ 27 มกราคม

รู้หรือไม่ ทุกวันที่ 27 มกราคม เป็นวันยุวกาชาด โดยยุวกาชาดไทยได้สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2465 โดยจอมพลสมเด็จ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดสยามในขณะนั้น โดยจอมพลสมเด็จ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิตทรงมีพระดำริว่า "สภากาชาดของบางประเทศได้ตั้งสภากาชาดแผนกเด็กขึ้น ที่เรียกตามภาษาอังกฤษว่า Junior Red Cross โดยรับเด็กชาย - หญิงอายุไม่เกิน 18 ปีเป็นสมาชิก 


วัตถุประสงค์ของยุวกาชาด คืออะไร


วัตถุประสงค์ของยุวกาชาดคือ การปลูกฝังนิสัยเด็กให้มีใจเมตตากรุณาต่อมนุษยชาติให้เป็นพลเมืองดี มุ่งทำประโยชน์แก่ชนหมู่มาก


ที่มาข้อมูล : สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ที่มาภาพ : AFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง