รีเซต

ไอคิวทะลุฟ้า - ไอเดียนวัตกรรุ่นใหม่วิศวะมหิดล หุ่นยนต์หยอดเมล็ดข้าวโพดอัตโนมัติ

ไอคิวทะลุฟ้า - ไอเดียนวัตกรรุ่นใหม่วิศวะมหิดล หุ่นยนต์หยอดเมล็ดข้าวโพดอัตโนมัติ
ข่าวสด
4 สิงหาคม 2563 ( 13:28 )
151
ไอคิวทะลุฟ้า - ไอเดียนวัตกรรุ่นใหม่วิศวะมหิดล หุ่นยนต์หยอดเมล็ดข้าวโพดอัตโนมัติ

 

ไอเดียนวัตกรรุ่นใหม่วิศวะมหิดล - ข้าวโพดเป็นอีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย เกษตรกรที่ทำไร่ข้าวโพดมีจำนวนมากในทุกภาค เป็นแรงบันดาลใจให้ทีมวิจัยนักศึกษา คณะวิศวะมหิดล คิดค้น “หุ่นยนต์หยอดเมล็ดข้าวโพดอัตโนมัติ” เพื่อช่วยชุมชนเกษตรกร

ดร.สุพรรณ ทิพย์ทิพากร หัวหน้าภาควิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ทีมนักวิจัยคนรุ่นใหม่ตอบโจทย์สมาร์ตฟาร์มยุคนิวนอร์มัล ออกแบบ “หุ่นยนต์หยอดเมล็ดข้าวโพดอัตโนมัติ” เพื่อช่วยลดภาระเกษตรกรและทำหน้าที่หยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดได้แม่นยำมากขึ้น ทีมประกอบด้วยนายธัชนนท์ ภูผิวเดือน นายธีรภัทร ศรีสุข และ นายเจตณัฐ ปัญญาหอม

โดยมี ผศ.เดชา วิไลรัตน์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลจากการประกวดนักเทคโนโลยีและนวัตกรรุ่นเยาว์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทนักศึกษา ประจำปี 2563

นายธัชนนท์ ภูผิวเดือน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า เกษตรกรชาวบ้านจำนวนมากนิยมใช้วิธีหว่านเมล็ดข้าวโพดด้วยมือ ส่งผลให้เกิดระยะห่างระหว่างหลุมไม่เท่ากัน ความลึกจากการหว่านก็ไม่เท่ากัน ทำให้เมล็ดพันธุ์ที่งอกเจริญเติบโตไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงเกิดความคิดพัฒนานวัตกรรม “หุ่นยนต์หยอดเมล็ดข้าวโพดอัตโนมัติ” เพิ่มคุณภาพการปลูกให้ได้ผลผลิตที่ดี ช่วยลดภาระการทำงานของเกษตรกร

นายธีรภัทร ศรีสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า หุ่นยนต์แบ่งการทำงานออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1.ระบบขับเคลื่อน 2.ระบบหว่านเมล็ด 3.ระบบขุดเจาะ และ 4.ระบบควบคุมจากระยะไกล

วิธีใช้งานง่ายดาย เมื่อเปิดสวิตช์เชื่อมการติดต่อระบบหุ่นยนต์กับสมาร์ตโฟน ระบบจะให้กรอกข้อมูลจำนวนหลุมที่เราต้องการหว่าน เมื่อคำสั่ง input จำนวนหลุมมาถึง ระบบจะสั่งการให้ DC Motor หมุนเพื่อขับเคลื่อนหุ่นยนต์ จากนั้น Encoder จะตรวจหาตำแหน่งของตัวหุ่นยนต์ แล้วระบบจะตรวจสอบว่า หุ่นยนต์ถึงจุดที่กำหนดแล้วหรือยัง

เมื่อถึงระยะที่กำหนดแล้วระบบจะสั่งการ Servo motor ให้ทำงานปล่อยเมล็ดจากจุดพักเมล็ดลงสู่ท่อเหล็กกลวง โดยระบบจะสั่งการให้ทำงานเพื่อหมุนท่อเหล็กกลวงเพื่อขุดเจาะ และจะตรวจสอบว่าหยอดเมล็ดครบจำนวนหลุมที่กำหนดไว้หรือยัง เมื่อครบแล้วระบบจะหยุดทำงานทันที

จุดเด่นของ “หุ่นยนต์หยอดเมล็ดข้าวโพดอัตโนมัติ” คือขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สะดวกต่อการขนย้าย หว่านเมล็ดด้วยระยะเท่ากันอย่างแม่นยำ สั่งการผ่าน สมาร์ตโฟน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง