รีเซต

กระบี่-ตาข่ายปลา อีกหนึ่งการรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดขยะ ปลูกจิตสำนึกไม่ทิ้งขยะตามแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะชายทะเล (ชมคลิป)

กระบี่-ตาข่ายปลา อีกหนึ่งการรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดขยะ ปลูกจิตสำนึกไม่ทิ้งขยะตามแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะชายทะเล (ชมคลิป)
77ข่าวเด็ด
30 มีนาคม 2563 ( 16:10 )
58
กระบี่-ตาข่ายปลา อีกหนึ่งการรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดขยะ ปลูกจิตสำนึกไม่ทิ้งขยะตามแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะชายทะเล (ชมคลิป)

ผู้ประกอบการตัวอย่าง ทำตาข่ายปลาประดิษฐ์สนับสนุนให้ทิ้งขยะ เพื่อให้ชายหาดเกาะลันตาสวยงาม

วันที่ 30 มี.ค. 63 นายสมบูรณ์ เต็มชื่น นายอำเภอเกาะลันตา จ.กระบี่ ชื่นชมชักชวนเอาเป็นแบบอย่าง โดย Coco cape Lanta resort ที่นำร่องสนับสนุนให้ทิ้งขยะ ในตาข่ายปลาประดิษฐ์บริเวณหาดคอกวางเพื่อลดขยะในทะเล” เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ประกอบการ ในด้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทะเล

เนื่องจากภาวะขยะที่ถูกคลื่นชัดขึ้นมา มักเกิดเป็นประจำทุกปีในช่วงมรสุม ทะเลจะพัดพาเอาเศษวัสดุ ซากพืช ซากสัตว์จากทะเลโดยรอบบริเวณเกาะลันตาซึ่งติดต่อกับพื้นที่หลายจังหวัด รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านขึ้นมากองบนชายหาด ไม่ได้เกิดจากการทิ้งขยะโดยชุมชนอย่างใด ซึ่งอำเภอเกาะลันตาได้บูรณาการร่วมกับภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่นผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารในพื้นที่เก็บขยะชายหาดเพื่อการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรณ์ทางทะเล

โดยขณะนี้มีผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการอยู่ในแนวชายหาด ได้เก็บขยะบริเวณหน้าหาดเป็นประจำทุกวัน และทางผู้ประกอบการได้ทำตาข่ายปลาประดิษฐ์นำร่องสนับสนุนให้ทิ้งขยะ เพื่อให้ชายหาดเกาะลันตาสวยงาม เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง