รีเซต

โฆษกกต. เผยปรับปรุงระบบ Thailand Pass แล้ว ยอดลงทะเบียนล่าสุด 161,876 คน

โฆษกกต. เผยปรับปรุงระบบ Thailand Pass แล้ว ยอดลงทะเบียนล่าสุด 161,876 คน
มติชน
13 พฤศจิกายน 2564 ( 05:58 )
37
โฆษกกต. เผยปรับปรุงระบบ Thailand Pass แล้ว ยอดลงทะเบียนล่าสุด 161,876 คน
นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยความคืบหน้าของการปรับปรุงระบบ Thailand Pass ว่า ตั้งแต่ระบบเปิดใช้งานเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน กระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ได้รวบรวมปัญหาและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ได้รับจากผู้ใช้งานมาปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงแรก สพร. ได้พยายามแก้ไขการเข้ามารบกวนระบบจากภายนอก ซึ่งขณะนี้สามารถป้องกันได้แล้ว
 
 
นายธานีกล่าวว่า ระบบได้เพิ่มรูปแบบการใช้งาน (features) ต่าง ๆ ให้ตอบสนองต่อผู้ใช้งานมากที่สุด ซึ่งขณะนี้ ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการอนุมัติ รวมทั้งรับ QR code ในระบบเองได้เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว โดยไม่ต้องรออีเมลตอบกลับจากระบบ
 
 
“กระทรวงและ สพร.กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอื่น ๆ อาทิ การประสานงานกับบริษัทผู้ดูแลอีเมลบางแห่ง กรณีไม่สามารถรับอีเมลจากระบบได้ รวมทั้งเร่งประสานงานเพิ่มรายชื่อประเทศที่สามารถอ่าน digital vaccine certificate แบบอัตโนมัติให้ได้มากขึ้นจากที่มีอยู่ปัจจุบัน 30 ประเทศ เพื่อลดเวลาการพิจารณาอนุมัติ ซึ่งกรมควบคุมโรคได้เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจเอกสารแล้ว”นายธานีกล่าว
 
 
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า สถิติล่าสุดของระบบ Thailand Pass มีผู้ลงทะเบียนขอเดินทางเข้าประเทศไทยแล้ว 161,876  คน ได้รับอนุมัติแล้ว 122,550 คน คิดเป็นร้อยละ 76 ของผู้ลงทะเบียน โดยในจำนวนดังกล่าว เป็นการอนุมัติแบบอัตโนมัติ 61,806 คน (สถานะ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน เวลา 09.00 น.)  ซึ่งแนวโน้มผู้ได้รับอนุมัติมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีระบบ auto-approve ที่สามารถแบ่งเบาการตรวจเอกสารใบรับรองวัคซีนแบบ manual ได้ประมาณกว่า 1 ใน 3
 
 
นายธานีกล่าวว่า สถิติชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านท่าอากาศยาน ระหว่างวันที่ 1-11 พฤศจิกายน มีจำนวน 34,974 คน ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 38 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.11  โดยประเทศต้นทางที่มีผู้เดินทางมาสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และฝรั่งเศส ตามลำดับ โดยเป็นการเดินทางเข้าไทยประเภทยกเว้นการกักตัว (test and go) มากที่สุด
 
นายธานีกล่าวอีกว่า หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถาม Call Center กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หมายเลข 02 572 8442 ซึ่งมี 30 คู่สาย หมายเลขมือถือ  065-205-4247,  065-205-4248  และ 065-205-4249 ตลอด 24 ชั่วโมง และอีเมล support@tp.consular.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง