ดีเดย์! ประกันสังคมจ่ายจริง ค่าตรวจโควิดแรงงาน พร้อมคัดกรองกลุ่มเสี่ยง รู้ผล 6-8 ชม.

ดีเดย์! ประกันสังคมจ่ายจริง ค่าตรวจโควิดแรงงาน พร้อมคัดกรองกลุ่มเสี่ยง รู้ผล 6-8 ชม.
มติชน
9 มกราคม 2564 ( 12:49 )
37
ดีเดย์! ประกันสังคมจ่ายจริง ค่าตรวจโควิดแรงงาน พร้อมคัดกรองกลุ่มเสี่ยง รู้ผล 6-8 ชม.

เมื่อวันที่ 9 มกราคม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ในขณะนี้ รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนมนตรีว่าการกลาโหม และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยผู้ใช้แรงงานและประชาชนทุกกลุ่ม ได้มีการสั่งการ และให้ดำเนินการตามมาตรการ ของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศบค.)

 

“และในวันนี้จึงได้มอบหมายให้ผมบูรณาการกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อทำงานเชิงรุกในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ให้มีการจำกัดอยู่ในพื้นที่ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนสุขภาวะของประชาชนทั่วประเทศ คณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกันสังคมจึงได้มีการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีคัดกรองการติดเชื้อโควิด – 19 ให้ผู้ประกันตนได้รับบริการทางการแพทย์เชิงรุก เพื่อการค้นหาผู้ประกันตนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในสถานประกอบการ และ เป็นการช่วยเหลือ ผู้ประกอบการ ให้ดำเนินธุรกิจไปต่อโดยไม่ต้องหยุดการผลิต ค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรอง กระทรวงแรงงาน โดย สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดสำหรับจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามระดับความรุนแรงที่ศบค.มีคำสั่ง” นายสุชาติ กล่าว

 

 

 

 

นายสุชาติ กล่าวว่า ในวันนี้ เป็นวันแรกในการดำเนินการเชิงรุก เพื่อบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปยังสถานประกอบการตรวจคัดกรองแบบ PCR ให้ลูกจ้างที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้แก่แรงงานในสถานประกอบการพื้นที่ควบคุมสูงสุด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการโรคติดต่อแต่ละจังหวัดที่มีพื้นที่ควบคุมสูงสุด และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร โดยลูกจ้างที่เข้ารับการตรวจจะทราบผลภายใน 6-8 ชั่วโมง ซึ่งพบเชื้อจะต้องเข้าสู่กระบวนการดูแลรักษาตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำหนดต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง