รีเซต

อธิบดีน้ำบาดาลให้กำลังใจหน่วยเจาะบ่อ เร่งภารกิจแก้ภัยแล้ง เตือนระวังโควิด

อธิบดีน้ำบาดาลให้กำลังใจหน่วยเจาะบ่อ เร่งภารกิจแก้ภัยแล้ง เตือนระวังโควิด
ข่าวสด
24 มีนาคม 2563 ( 18:55 )
70
อธิบดีน้ำบาดาลให้กำลังใจหน่วยเจาะบ่อ เร่งภารกิจแก้ภัยแล้ง เตือนระวังโควิด

อธิบดีน้ำบาดาล ให้กำลังใจหน่วยเจาะบ่อ เร่งภารกิจแก้ภัยแล้ง เตือนระวังโควิด

อธิบดีน้ำบาดาล / เมื่อวันที่ 24 มี.ค. นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจหน่วยเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท และลพบุรี โดยได้ตรวจติดตามการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลเสริมให้กับแหล่งน้ำดิบเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง

ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลอนุมัติงบกลางให้ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ 34 จังหวัด รวม 704 แห่ง ปัจจุบันเจาะบ่อน้ำบาดาลเสร็จแล้ว จำนวน 220 บ่อ และคาดว่าโครงการฯ จะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563 ซึ่งจะได้ปริมาณน้ำรวม 30 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และมีประชาชนได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 110,600 ครัวเรือน

โดยนายศักดิ์ดา ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจหน่วยเจาะบ่อน้ำบาดาลใน 5 พื้นที่ คือ 1.บ้านสระเตย หมู่ที่ 1 ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 2.บ้านมะขามเฒ่า หมู่ที่ 5 ตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 3.วัดนิคมลำนารายณ์ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 4. บ้านโป่งใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลซับจำปาอำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี และ 5.หมู่ที่ 4 ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยมีนายวิทยา มีนิสัย ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี และนายทนงศักดิ์ ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 สระบุรี รอให้การต้อนรับ พร้อมกับเจ้าหน้าที่หน่วยเจาะบ่อน้ำบาดาล

นายศักดิ์ดา กล่าวว่า ภารกิจการจัดหาน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่ชาวบ้านเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดในช่วงเวลานี้ เพราะหากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไม่สามารถเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ได้ทันในช่วงฤดูแล้งนี้ เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว น้ำบาดาลก็จะหมดความสำคัญ และไม่มีใครสนใจที่จะนำน้ำบาดาลไปใช้ประโยชน์ จึงขอให้เจ้าหน้าที่หน่วยเจาะทุกคนเร่งรัดการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ต้องไม่ละเลยการดูแลตนเองด้วย เนื่องจากช่วงนี้ยังมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงให้เจ้าหน้าที่หน่วยเจาะทุกคนช่วยกันสังเกตเพื่อนร่วมงานและดูแลกันเป็นพิเศษด้วย

จากนั้นอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้เดินทางไปตรวจติดตามโครงการศึกษาเทคนิคการเจาะและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่ (Riverbank Filtration หรือ RBF) ที่บ้านธัญญอุดม หมู่ 6 ตำบลหาด ท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นโครงการที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้นำแนวคิดจากผลการศึกษามาพัฒนาเพื่อต่อยอดระบบการสูบน้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดินที่ผ่านการกรองจากธรรมชาติ ที่เรียกว่า Riverbank Filtration หรือ RBF เป็นระบบสูบน้ำผสมผสานระหว่างน้ำบาดาลและน้ำผิวดินที่ซึมผ่านชั้นกรวดทรายตามชายฝั่งแม่น้ำ ทำให้น้ำที่ได้เป็นน้ำสะอาดและมีคุณภาพดี ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภค และสามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ในปริมาณที่มากกว่าบ่อน้ำบาดาลโดยปกติไม่น้อยกว่า 20 เท่าตัว เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสะอาดของประชาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง