รีเซต

เวียดนามเล็งส่งดาวเทียมตรวจสภาพอากาศ ผลิตเองดวงแรกสู่วงโคจรในปี 2025

เวียดนามเล็งส่งดาวเทียมตรวจสภาพอากาศ ผลิตเองดวงแรกสู่วงโคจรในปี 2025
Xinhua
23 มกราคม 2567 ( 17:31 )
31
เวียดนามเล็งส่งดาวเทียมตรวจสภาพอากาศ ผลิตเองดวงแรกสู่วงโคจรในปี 2025

(แฟ้มภาพซินหัว : กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม วันที่ 9 ธ.ค. 2023)

ฮานอย, 23 ม.ค. (ซินหัว) -- เวียดนามวางแผนส่งดาวเทียมตรวจสอบสภาพอากาศที่ผลิตขึ้นเองเป็นดวงแรกของประเทศสู่วงโคจรภายในปี 2025 เพื่อสนับสนุนการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติล่วงหน้า

เลอซวนฮุย รองผู้อำนวยการทั่วไปศูนย์อวกาศแห่งชาติเวียดนาม เปิดเผยว่าดาวเทียมโลตูแซต-1 (LOTUSat-1) ถูกสร้างขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากทีมวิศวกรของญี่ปุ่น และคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม 2025ดาวเทียมดวงนี้จะใช้เซ็นเซอร์คลื่นวิทยุเพื่อสำรวจโลกและทำงานโดยไม่ต้องพึ่งพาแหล่งกำเนิดแสง โดยดาวเทียมระบบเรดาร์สามารถบันทึกภาพในทุกสภาพอากาศ ไม่ว่ามีเมฆมาก หมอกหนา หรือแสงน้อยเลอเสริมว่าดาวเทียมดวงนี้จะมีน้ำหนัก 600 กิโลกรัม ความละเอียดภาพที่บันทึกระดับ 1 เมตร ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพายุและปรากฏการณ์อื่นๆ อันส่งผลกระทบต่อเวียดนามทุกปี

ทั้งนี้ ศูนย์ฯ เสริมว่าสมรรถนะการสำรวจของดาวเทียมดวงนี้จะครอบคลุมพื้นที่ดินทั้งหมดของเวียดนาม และช่วยลดทอนความเสียหายอันเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติราวร้อยละ 10

ข่าวที่เกี่ยวข้อง