รีเซต

ทบ.สานต่อสมัครใจเป็นทหารเกณฑ์ เปิดสมัครผ่านออนไลน์ สิทธิพิเศษอื้อ

ทบ.สานต่อสมัครใจเป็นทหารเกณฑ์ เปิดสมัครผ่านออนไลน์ สิทธิพิเศษอื้อ
ข่าวสด
24 พฤศจิกายน 2564 ( 10:59 )
118
ทบ.สานต่อสมัครใจเป็นทหารเกณฑ์ เปิดสมัครผ่านออนไลน์ สิทธิพิเศษอื้อ

ทบ.สานต่อสมัครใจเป็นทหาร เปิดรับชายไทยอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ และ 22-29 ปีที่เคยผ่านตรวจเลือกแล้ว สมัครเป็นทหารกองประจำการปี 65 กรณีพิเศษทางออนไลน์

 

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.2564 ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า กองทัพบกเดินหน้าพัฒนาการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ มุ่งสู่ระบบทหารกองประจำการอาสา ทดแทนการเรียกเกณฑ์ให้เป็นรูปธรรมต่อเนื่องตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม หลังจากในปี 2564 กองทัพบกได้เริ่มโครงการรับสมัครชายไทย เป็นทหารกองประจำการด้วยระบบออนไลน์ ซึ่งมีผู้สมัครใจจำนวนมาก และผ่านเกณฑ์ได้รับการบรรจุเข้ากองประจำการในผลัดที่ 1/64 จำนวน 3,207 นาย

 

สำหรับในปี 2565 กองทัพบกยังคงสานต่อนโยบายการสมัครใจเป็นทหารต่อไป เริ่มการรับสมัครทหารกองเกินเป็นทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านทาง เว็บไซต์ rcm65.rta.mi.th ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 64 - 31 ม.ค. 65 โดยเปิดรับสมัครเฉพาะชายไทยอายุ 18-20 ปี (เกิดปี 2545-2547) ซึ่งยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกทหาร และอายุ 22-29 ปี (เกิดปี 2536-2543) ที่เคยเข้ารับการตรวจเลือกทหารแล้ว แต่ไม่ถูกเข้าประจำการ ทุกประเภท สามารถสมัครเป็นทหารกองประจำการได้ เป็นกรณีพิเศษ

 

โดยรับสมัครก่อนการตรวจเลือกฯ ตามปกติ ผู้สมัครสามารถเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการในหน่วยทหารได้ โดยไม่จำกัดหน่วยทหารภายในพื้นที่มณฑลทหารบกเดียวกัน และจะได้เข้ากองประจำการในผลัดที่ 1/65 (1 พ.ค. 65) ทั้งนี้ กระบวนการรับสมัครและคัดเลือกจะดำเนินการในช่วงวันที่ 12-13 ก.พ. 65 ที่มณฑลทหารบก 35 แห่งทั่วประเทศ โดยจะคัดเลือกเสร็จเรียบร้อย ก่อนการตรวจเลือกทหารในระบบปกติ

 

สำหรับคุณสมบัติในการรับสมัคร ไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษา ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร โดยพิจารณาขนาดร่างกายและความสมบูรณ์ของร่างกาย ตามผลการคัดเลือกในวันคัดเลือกฯ เป็นเกณฑ์

 

ผู้สมัคร สามารถใช้สิทธิลดวันรับราชการประจำการตามคุณวุฒิการศึกษา, เลือกหน่วยทหารที่ประสงค์จะเข้าประจำการได้เฉพาะหน่วยทหารของกองทัพบก โดยไม่จำกัดภูมิลำเนาทหาร หากรับราชการทหารครบ 2 ปี และมีคุณสมบัติครบตามที่ทางราชการกำหนด มีสิทธิสมัครสอบในโควตาการสอบเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบก ตามที่กองทัพบกจัดสรร ให้อีกร้อยละ 30 จากร้อยละ 80 ของทหารกองประจำการ

 

ปัจจุบัน กองทัพบกจัดสรรโควตาให้ทหารกองประจำการในการสอบเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบก ร้อยละ 80 และรับจากบุคคลพลเรือนร้อยละ 20 นอกจากนี้ ผู้สมัครจะได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษ 15 % ในการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบก รวมทั้งจะได้รับสิทธิสวัสดิการ ค่าตอบแทนเช่นเดียวกับทหารกองประจำการปกติ

 

กองทัพบก ขอเชิญชวน ชายไทยที่สนใจสมัครเป็นทหาร เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพ นอกจากจะได้ทำงานเพื่อดูแลชาติบ้านเมืองแล้ว ยังได้รับโอกาสอันดี ต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพตามกระบวนการส่งเสริมและแนวทางการให้โอกาสทหารกองประจำการที่กองทัพบกได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

 

ขอเรียนย้ำว่าการรับสมัครทางออนไลน์เป็นกรณีพิเศษนี้ รับเฉพาะผู้ที่มีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ และผู้ที่เคยผ่านการตรวจเลือกทหารมาแล้ว แต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการเท่านั้น สำหรับผู้ที่มีอายุ 21 ปี ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในเดือนเม.ย.2565 ไม่สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหาร ตามกระบวนการปกติ รายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมที่ หน่วยสัสดีทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ https://sassadee.rta.mi.th โทร. 0 2223 3259 เฟซบุ๊ก: กองการสัสดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง