รีเซต

ทบ.แนะกำลังพลตรวจ ATK สั่ง 97 รพ.ตั้งศูนย์ประสานงาน-ใช้ค่ายทหารเป็นรพ.สนาม

ทบ.แนะกำลังพลตรวจ ATK สั่ง 97 รพ.ตั้งศูนย์ประสานงาน-ใช้ค่ายทหารเป็นรพ.สนาม
ข่าวสด
2 มีนาคม 2565 ( 16:42 )
76
ทบ.แนะกำลังพลตรวจ ATK สั่ง 97 รพ.ตั้งศูนย์ประสานงาน-ใช้ค่ายทหารเป็นรพ.สนาม

ข่าววันนี้ 2 มี.ค.65 ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กองทัพบก (ศบค.-19 ทบ.) มอบให้หน่วยทหารประชาสัมพันธ์ สร้างการตระหนักรู้ให้กำลังพลและครอบครัว รับวัคซีนเข็มกระตุ้น และให้หน่วยพิจารณาให้กำลังพลและครอบครัว เรียนรู้การตรวจหาเชื้อโควิด แบบ ATK ด้วยตนเอง

 

 

จากเดิมที่จัดตรวจคัดกรองกำลังพลที่ปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งหน่วย โดยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ปรับเป็นการตรวจคัดกรองด้วยตนเอง มุ่งเน้นการป้องกันโรคระดับบุคคลเป็นสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสาธารณสุขในปัจจุบัน

 

 

ทั้งนี้ ในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพบก จะปรับให้กำลังพลตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วยวิธี ATK ด้วยตนเองก่อนปฏิบัติงาน ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และ ศบค.-19 ทบ. ให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค.65 ควบคู่กับการปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันโรคแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention), จัดกำลังพลปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งหน่วยไม่เกิน ร้อยละ 50

 

 

ศบค-19 ทบ. ยังมอบให้โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก ทั้ง 37 แห่ง ทั่วประเทศ จัดตั้ง “ศูนย์ประสานการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 รพ.ทบ.” เพื่อรองรับการรักษาผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ(สีเขียว) แยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) รองรับการดูแลผู้ติดเชื้อให้เข้าถึงระบบการรักษาอย่างทั่วถึง, ให้หน่วยทหารจัดเตรียมพื้นที่ในค่ายทหาร สำหรับเป็นพื้นที่แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ของหน่วย เพื่อแบ่งเบาภาระงานของสาธารณสุข และใช้ศักยภาพหน่วยทหารสนับสนุนส่วนราชการในพื้นที่ เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร เตียง เครื่องมือ ยานพาหนะ และบุคลากรสายแพทย์ เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม เมื่อได้รับการประสานจากสาธารณสุข

 

 

โดยในขณะนี้ กองทัพบกยังคงดำรงการช่วยเหลือและสนับสนุนรัฐบาลในสถานการณ์โควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จำนวน 10 แห่ง รองรับ 2,508 เตียง ในพื้นที่ กทม., ประจวบคีรีขันธ์, ยโสธร, นครราชสีมา, สกลนคร, สงขลา, กาญจนบุรี และนครศรีธรรมราช

 

 

ขณะนี้มีผู้เข้ารับการรักษาแล้ว จำนวน 1,003 เตียง และจัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง ร่วมกับกรมควบคุมโรค ตรวจคัดกรองหาเชื้อ และตรวจรักษาโควิด-19 แบบครบวงจร จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 11 และแหล่งชุมนุมนายทหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก มียอดสะสมผู้เข้ารับการตรวจ 48,167 ราย

 

สำหรับการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล โดยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับ ทั้งกำลังพล ครอบครัวและประชาชนทั่วไป ให้เข้าถึงระบบการรักษาได้อย่างทั่วถึง และได้สนับสนุนการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 แยกกักตัวที่บ้าน ในพื้นที่ กทม. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรักษาอีก 610 ราย

 

โดยมีศูนย์เคลื่อนย้าย ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพบก (ศคย.ศปม.ทบ.) อำนวยความสะดวก ในการรับ-ส่งผู้ติดเชื้อ ส่งเวชภัณฑ์และยารักษาโรค

 

ทั้งนี้กองทัพบก ยังคงดำรงการช่วยเหลือภาครัฐในการคลี่คลายสถานการณ์โอมิครอนอย่างต่อเนื่อง อาทิ สนับสนุนสาธารณสุขดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร, นำผลผลิตจากโครงการทหารพันธุ์ดีแจกจ่ายและจำหน่ายในราคาถูก, แจกจ่ายอาหาร เครื่องอุปโภค-บริโภค เป็นต้น

 

ควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับกำลังพลและครอบครัว ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่สอดคล้องกับนโยบายที่เป็นปัจจุบันของสาธารณสุข และตระหนักถึงการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง พร้อมปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทัพและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกวิกฤตการณ์ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง