รีเซต

ทบ.เพิ่มโอกาสทหารกองประจำการเป็นทหารอาชีพ ปรับโควต้าเข้าเป็น นนส. เริ่ม ปี 64

ทบ.เพิ่มโอกาสทหารกองประจำการเป็นทหารอาชีพ ปรับโควต้าเข้าเป็น นนส. เริ่ม ปี 64
มติชน
3 มกราคม 2564 ( 10:16 )
207
ทบ.เพิ่มโอกาสทหารกองประจำการเป็นทหารอาชีพ ปรับโควต้าเข้าเป็น นนส. เริ่ม ปี 64

เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ต.หญิง พัชรินทร์ บุศยกุล ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า จากนโยบาย พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบกให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังพลในทุกระดับ โดยเฉพาะทหารกองประจำการ ที่มุ่งหวังในการพัฒนากำลังพลต้นน้ำเข้าสู่เส้นทางของทหารอาชีพอย่างเป็นระบบ และเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยเริ่มต้นตั้งแต่การเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีใจรักเป็นทหารสมัครใจเป็นทหารกองประจำการ และเพิ่มสิทธิพิเศษหลังปลดประจำการเพื่อต่อยอดสู่การรับราชการทหารต่อไป

 

ล่าสุดกองทัพบกได้ปรับสัดส่วนการรับนักเรียนนายสิบ (นนส.)โรงเรียนนายสิบทหารบก โดยเพิ่มสัดส่วนการรับจากทหารกองประจำการ จากเดิมร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 80 ของยอดรับ นนส.แต่ละปี หรือประมาณ 1,584 นาย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไปนี้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ถือเป็นการเพิ่มโอกาสให้ทหารกองประจำการได้มีความก้าวหน้าในอาชีพตามแนวทางการรับราชการ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้ทหารกองเกินสมัครใจเข้ารับราชการทหารกองประจำการมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาระบบทหารกองประจำการ(อาสาสมัคร) ทดแทนการเรียกเกณฑ์อย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต

 

ทั้งนี้กองทัพบกยังคงดำรงความต่อเนื่องในการพัฒนาระบบทหารกองประจำการ โดยเมื่อเข้ามาเป็นทหารของกองทัพจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ควบคู่ไปกับการเสริมทักษะด้านอาชีพ ซึ่งจะทำให้เมื่อปลดประจำการไป แม้ไม่ได้รับราชการทหารต่อ ก็จะเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง