รีเซต

ทบ.ออกกฎเหล็กทหาร เรื่องการเมือง อะไรทำได้-ไม่ได้ หากฝ่าฝืน ถูกอาญาหนัก!

ทบ.ออกกฎเหล็กทหาร เรื่องการเมือง อะไรทำได้-ไม่ได้ หากฝ่าฝืน ถูกอาญาหนัก!
ข่าวสด
22 ธันวาคม 2563 ( 15:34 )
232
ทบ.ออกกฎเหล็กทหาร เรื่องการเมือง อะไรทำได้-ไม่ได้ หากฝ่าฝืน ถูกอาญาหนัก!

ทบ.ออกกฎเหล็ก ตีกรอบกำลังพล เรื่องการเมือง 5 ได้ -7 ไม่ หากฝ่าฝืน โดนอาญาทหาร ทั้งร่วมกิจกรรมการเมือง - ร่วมม็อบ เข้มส่อเสียด สถาบัน-รัฐบาล-ผู้บังคับบัญชา

 

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมกำลังพลทหารบก ได้ออกข้อควรปฏิบัติและข้อไม่ควรปฏิบัติของกำลังพลสังกัดกองทัพบกโดยอ้างอิงจาก1.ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยข้าราชการกลาโหมกับการเมืองพ.ศ 2499 ,2. คําสั่งกองทัพบกที่ 388 / 2563 ลง 9 ก.ย.2563 เรื่องแนวทางการดำเนินการต่อกำลังพลที่กระทำผิด

 

 

และหาก ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบังคับกระทรวงกลาโหมและคำสั่งกองทัพบกถือว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาทหารมาตรา 33 ,11 และ 32 ตามแต่กรณี ทั้งนี้ กองทัพบก ได้ทำโปสเตอร์ติดภายในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพบก โดยระบุ สิ่งที่กำลังพลสามารถทำได้ดังนี้

 

 • 1.การสมัครเข้าเป็นสมาชิกในพรรคการเมืองใดต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงผู้บัญชาการทหารบกทราบ
 • 2. การเข้าร่วมประชุมทางการเมืองในฐานะส่วนตัวได้แต่ต้องไม่สวมเครื่องแบบและไม่ใช้ในเวลาราชการ
 • 3. ปฏิบัติราชการในหน้าที่ด้วยการวางตนเป็นกลางโดยไม่มุ่งหวังประโยชน์ของพรรคการเมืองใดโดยเฉพาะแต่ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล
 • 4. ลงคะแนนเสียง/ แสดงความคิดเห็นส่วนตัวต่อผู้ลงสมัครได้
 • 5. การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองสามารถกระทำได้โดยไม่แต่งเครื่องแบบและไม่ใช้เวลาราชการทั้งนี้ในการเข้าร่วมประชุมในที่สาธารณะนั้นต้องเป็นไปอย่างสงบ
 •  

ส่วนสิ่งที่กำลังพลไม่สามารถกระทำได้ มีดังนี้

 

 • 1. ไม่กระทำการใดๆอันมีลักษณะพาดพิง ส่อเสียด ล้อเลียน สถาบัน รัฐบาล และผู้บังคับบัญชา
 • 2. ไม่แต่งเครื่องแบบหรือชุดอื่นใดรวมถึงใช้ตราสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความเป็นทหารเข้าร่วมประชุมกับพรรคการเมืองหรือไปร่วมชุมนุมในที่สาธารณะอันเป็นการประชุมที่มีลักษณะทางการเมือง
 • 3. ไม่ประดับเครื่องหมายหรือแต่งเครื่องแบบของพรรคการเมืองเข้าไปในสถานที่ราชการ
 • 4. ไม่บังคับผู้อยู่ในบังคับบัญชา ทั้งโดย ตรงหรือโดยปริยายให้เป็นสมาชิกในพรรคการเมืองใดและไม่กระทำการในทางให้คุณหรือให้โทษ
 • 5. ไม่แทรกแซงในทางการเมืองหรือใช้การเมืองเป็นเครื่องมือเพื่อการทำกิจการต่างๆ
 • 6. ไม่แสดงออกโดยตรงหรือโดยปริยายที่จะเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งในระยะเวลา ที่มีการสมัครรับเลือกตั้ง
 • 7. ไม่โพสต์ข้อความทางการเมืองในเวลาราชการในสถานที่ราชการหรือใช้คอมพิวเตอร์ของราชการรวมถึงห้ามใช้ account ของราชการร่วมกิจกรรมทางการเมืองบนสื่อสังคมออนไลน์

 

 

ทั้งนี้มีรายงานข่าวว่า ข้อกำหนดดังกล่าวได้นำมาติดในพื้นที่กองทัพบก ภายหลัง การประชุมหน่วยขึ้นตรงระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไป เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. ที่ผ่านมา โดยมี พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.)เป็นประธาน พร้อมมอบนโยบายให้กำลังพลออกไปใช้สิทธ์เลือกตั้งท้องถิ่น และห้ามผู้บังคับบัญชาชี้นำ แต่ให้ชี้แจงถึงคุณสมบัติของผู้สมัครได้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง