ทีดีตะวันแดงสยายปีกร้านค้าชุมชุน วางแผนปี 65 ทะลุ 30,000 แห่ง

ทีดีตะวันแดงสยายปีกร้านค้าชุมชุน  วางแผนปี 65 ทะลุ 30,000 แห่ง
TNN ช่อง16
12 กรกฎาคม 2564 ( 19:57 )
17
ทีดีตะวันแดงสยายปีกร้านค้าชุมชุน  วางแผนปี 65 ทะลุ 30,000 แห่ง

นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานกรรมการ บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีก “ถูกดี มีมาตรฐาน” เปิดเผยว่า แผนงานในปีนี้จะเน้นขยายร้านค้ากว่า 1,000 ร้านค้า เป็น 8,000 ร้านค้า ในปี 2564 และเพิ่มเป็น 30,000 ร้านค้า ในปี 2565 โดยร้านค้าปลีกของบริษัทฯ จะแตกต่างร้านค้าปลีกทั่วไป ด้วยการนำสินค้านำสินค้าท้องถิ่นชื่อดัง หรือมีจุดเด่นน่าสนใจในแต่ละพื้นที่ นำเข้ามาจำหน่ายในร้าน เพื่อเพิ่มจุดขาย และสร้างความแตกต่างจากร้านค้าปลีกอื่น ๆ   นอกจากนี้วางเป้าหมายเป็นร้านสะดวกซื้อที่สามารถเข้าถึงชุมชนที่ลึกที่สุดในระดับหมู่บ้าน และชุมชนเล็กๆ แต่ละพื้นที่ในอนาคต


สำหรับร้านค้าปลีก “ถูกดี มีมาตรฐาน” เน้นสร้างมาตรฐานวงการร้านค้าปลีกชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศให้ทันสมัยด้วยความรู้ และเทคโนโลยีการบริหารจัดการร้าน โดยชูโมเดล “ร้านค้าของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน” ร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่  เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับคนในท้องถิ้น


สำหรับโมเดลธุรกิจเน้นแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับทุกฝ่าย โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพลิกฟื้นธุรกิจโชห่วย เพื่อก้าวสู่ “คลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกค้าปลีกในประเทศไทย” ร่วมกัน เพื่อสร้างโอกาสให้กับการค้าชุมชนทั่วประเทศ 


นอกจากนี้เจ้าของร้านโชห่วย คู่ค้า ที่สามารถเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายสินค้า ผู้ประกอบการท้องถิ่น ที่จะมีช่องทางจำหน่ายสินค้า ขณะที่คนในชุมชนที่สามารถเข้าถึงสินค้าดี มีคุณภาพ ในราคาที่เข้าถึงได้ง่าย และที่สำคัญคือการมีส่วนช่วยให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพให้คนจำนวนมาก จากการขยายตัวของร้านค้า และคลังสินค้า กระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย สร้างการหมุนเวียนเศรษฐกิจของคนในชุมชนจากเมืองไปสู่ชนบท  ถือเป็นธุรกิจที่จะสร้างความหวังให้กับสังคมไทย ท่ามกลางภาวะวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลต่อกระทบต่อเศรษฐกิจ การจ้างงาน และรายได้ของคนไทยในวงกว้าง  


 " ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาได้ทดลองโมเดลในจังหวัดนครปฐม ขอนแก่น  อุดรธานี และขยายไปยังภาคเหนือ ภาคกลาง พบว่าได้รับการตอบรับที่ดี สามารถเพิ่มรายได้ให้กับโชห่วย จากเดิมที่ขายสินค้าได้ 3-5 พันบาทต่อวัน เพิ่มเป็นมากกว่าหมื่นบาทต่อวัน" 


ขณะเดียวกันได้เปิดศูนย์บริหารตามท้องถิ่น เป็นสำนักงานกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ ปัจจุบันมีเชียงใหม่ นครสวรรค์ นครราชสีมา ฯลฯ ซึ่งภายในไตร มาสที่ 3 ปีนี้ จะมี 30 แห่ง และภายในสิ้นปี 2564 มีจำนวน 62 แห่ง เพื่อจะดูแลร้านค้าทั่วประเทศ ยกเว้นทางภาคใต้ หลังจากนี้จะค่อยๆ ไปพิจารณา เพราะตอนนี้ร้านที่เปิดกับถูกดี มีมาตรฐาน 1,000 ร้านค้า กระจายตัวอยู่ประมาณ 58 จังหวัดทั่วประเทศ 
 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง