'ธนารักษ์' จับฉลากคัดเลือก โครงการสวัสดิการที่พักข้าราชการ นัดทำสัญญา 16-19 มี.ค.

'ธนารักษ์' จับฉลากคัดเลือก โครงการสวัสดิการที่พักข้าราชการ นัดทำสัญญา 16-19 มี.ค.
มติชน
16 มีนาคม 2564 ( 11:50 )
14
'ธนารักษ์' จับฉลากคัดเลือก โครงการสวัสดิการที่พักข้าราชการ นัดทำสัญญา 16-19 มี.ค.

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า จากการที่กรมธนารักษ์ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ดำเนินโครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สร้างอาคารพักอาศัยรวม ขนาดห้องละประมาณ 40 ตารางเมตร และได้คัดเลือกผู้ได้รับคัดเลือกให้รับสิทธิ เข้าร่วมโครงการแล้วนั้น

 

นายยุทธนากล่าวว่า กรมธนารักษ์ได้กำหนดนัดหมายในการจับสลาก และจัดทำสัญญาโครงการในวันที่ 16-19 มีนาคม 2564 นี้ เวลา 08.30-16.30 น. โดยผู้ได้รับคัดเลือกให้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการจะต้องนำเอกสารหลักฐานมาดำเนินการด้วยตนเอง ที่กรมธนารักษ์ ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ เพื่อจับสลากห้อง/ชั้น และจัดทำสัญญา ประกอบไปด้วย สัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุกับกรมธนารักษ์ สัญญาจ้างบริษัทผู้ดำเนินการก่อสร้าง สัญญาจ้างบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดในการควบคุมงาน และเปิดบัญชีออมทรัพย์รวมทั้งจัดทำข้อตกลงการให้สินเชื่อกับธนาคารอาคารสงเคราะห์

 

 

นายยุทธนากล่าวว่า กำหนดการจับสลาก มีดังนี้ วันที่ 16 มีนาคม 2564 จำนวน 2 แปลง คือ 1) แปลง กท. 2918 (บางส่วน) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ และ 2) แปลง นบ. 380 (บางส่วน) ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี วันที่ 17 มีนาคม 2564 จำนวน 2 แปลง คือ 1) แปลง กท. 0475 (บางส่วน) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ และ 2) แปลง กท. 1060 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

 

“สำหรับผู้ได้รับคัดเลือกให้รับสิทธิที่ไม่สามารถมาดำเนินการได้ตรงกำหนดการ สามารถมาดำเนินการจนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถดำเนินการปลูกสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือน” นายยุทธนากล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง