รีเซต

สัมพันธ์อันดีไทย-ภูฏาน สทป.ส่งมอบยานเกราะล้อยาง 4x4 สนับสนุนภารกิจสันติภาพ

สัมพันธ์อันดีไทย-ภูฏาน สทป.ส่งมอบยานเกราะล้อยาง 4x4 สนับสนุนภารกิจสันติภาพ
TNN ช่อง16
21 พฤศจิกายน 2564 ( 19:33 )
53
สัมพันธ์อันดีไทย-ภูฏาน สทป.ส่งมอบยานเกราะล้อยาง 4x4 สนับสนุนภารกิจสันติภาพ

พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานใน พิธีส่งมอบยานเกราะล้อยางแบบ 4x4 ให้ราชอาณาจักรภูฏาน จำนวน 15 คัน โดยความร่วมมือของ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. และ บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์รับเบอร์ จำกัด ซึ่งการส่งมอบยานเกราะล้อยางแบบ 4x4 ให้ราชอาณาจักรภูฏานครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาลไทย และ ราชอาณาจักรภูฏาน สอดคล้องกับ รัฐบาลไทยมีนโยบายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษที่ 11 (S-Curve 11 ) ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมภาพจาก กระทรวงกลาโหม  

 ขณะเดียวกัน พลเอกชัยชาญ ยังได้ ขอบคุณรัฐบาลภูฏาน ที่ให้ความเชื่อมั่น และจัดหายุทโธปกรณ์จากประเทศไทย เพื่อใช้ในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ และเปิดโอกาสให้ประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ที่สาธารณรัฐแอฟริกากลางในห้วงเดือนธันวาคมนี้ 


ด้านพลอากาศเอก ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้ร่วมกับบริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด ทำการศึกษา วิจัย และพัฒนา ยานเกราะล้อยางแบบ 4x4 เพื่อผลิตและขายยานเกราะล้อยางให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาโดยตลอด 


อีกทั้งรัฐบาล และ ภาคเอกชนไทยจะได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชน


นอกจากนี้ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อยู่ระหว่างเตรียมการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกหลายโครงการ เช่น โครงการอากาศยานไร้คนขับ โครงการอาวุธและกระสุน โครงการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง โครงการยานเกราะล้อยางแบบ 8x8 และอื่น ๆ ซึ่งอยู่ระหว่างการขออนุมัติตามขั้นตอน


ภาพจาก กระทรวงกลาโหม 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง