สว.นัด 15 ก.พ.โหวตร่าง พรบ.กสทช. จับตาล้มคัดบอร์ด-รอกม.ฉบับใหม่

สว.นัด 15 ก.พ.โหวตร่าง พรบ.กสทช. จับตาล้มคัดบอร์ด-รอกม.ฉบับใหม่
มติชน
13 กุมภาพันธ์ 2564 ( 05:57 )
9
สว.นัด 15 ก.พ.โหวตร่าง พรบ.กสทช. จับตาล้มคัดบอร์ด-รอกม.ฉบับใหม่

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้แจ้งวาระการประชุมสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้ โดยมีวาระการพิจารณาเรื่องด่วน ร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) พ.ศ. …. ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

รายงานข่าวแจ้งว่า ทั้งนี้ การประชุมวุฒิสภา เมื่อวันที่ 18 มกราคม ที่ผ่านมา ที่ประชุมฯลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กสทช. ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก 30 วัน ตามมาตรา 136 ของรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตามหากที่ประชุมวุฒิสภาผ่านความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.กสทช. และประกาศให้ พ.ร.บ.ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ อาจส่งผลต่อการสรรหาคณะกรรมการ กสทช. จำนวน 14 คนให้เหลือ 7 คน ตาม พ.ร.บ.กสทช. ฉบับปัจจุบัน ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติในชั้น กมธ.วิสามัญ ตรวจสอบประวัติฯของวุฒิสภา

“ดังนั้น มีความเป็นไปได้ว่า ส.ว. จะลงมติล้มการสรรหาบอร์ด กสทช.ชุดใหม่ 14 คนให้เหลือ 7 คน เพื่อรอให้พ.ร.บ.กสทช. ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ เพื่อให้กระบวนการสรรหา กสทช.ชุดใหม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.กสทช. ฉบับใหม่” รายงานข่าวระบุ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง