กลางปีนี้กำเงินล้าน ประมูลป้ายทะเบียนรถ"ชื่อตัวเอง"

กลางปีนี้กำเงินล้าน ประมูลป้ายทะเบียนรถ"ชื่อตัวเอง"
มติชน
4 กุมภาพันธ์ 2564 ( 09:43 )
52
กลางปีนี้กำเงินล้าน ประมูลป้ายทะเบียนรถ"ชื่อตัวเอง"

หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ กระบวนการต้องไปที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตรวจร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถและการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …

 

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวถึงเรื่องนี้ ว่า การจัดทำป้ายทะเบียนพิเศษ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน สามารถกำหนดตัวอักษรมากกว่า 2 ตัว และตัวเลขได้ คาดว่าภายในกลางปี 2564 จะเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถทำเรื่องเสนอขอป้ายทะเบียนพิเศษได้ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดป้ายทะเบียนพิเศษ ซึ่งเบื้องต้นราคาจะอยู่ที่ 1 ล้านบาท

 

คำขอที่เสนอมาจะนำขึ้นเว็บไซต์หากไม่มีผู้สนใจเลขทะเบียนพิเศษ ผู้ที่เสนอเลขทะเบียนเข้ามาก็จะได้รับสิทธิไปในราคาขั้นต่ำ แต่หากมีการเสนอขอใช้ชื่อซ้ำกันจะต้องมีการประมูล ใครที่ให้ราคาสูงกว่าก็จะได้รับป้ายนั้นไป ซึ่งวิธีการประมูลแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.ประมูลผ่านเว็บไซต์ 2.การประมูลด้วยวาจาผ่านห้องประมูล

 

อย่างไรก็ตาม คาดว่าการเปิดให้ขอทะเบียนพิเศษจะทำให้กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) มีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 1,000 ล้านบาท/ปี ซึ่งปัจจุบัน กปถ.มีเงินอยู่ในกองทุนประมาณ 2-3 พันล้านบาท

 

สำหรับ ในส่วนของลวดลายทะเบียนพิเศษนั้น จะมีการกำหนดในหลักเกณฑ์อีกครั้ง ว่าจะเป็นป้ายปกติหรือป้ายที่ได้จาการประมูลเลขสวย

แต่หากต้องการป้ายทะเบียนที่มีลวดลายที่ออกแบบมาเองสามารถทำได้ ตามกฎหมายระบุว่าจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับป้ายนี้ขั้นต่ำ 25 ล้านบาท และต้องให้ ขบ. เป็นผู้อนุมัติเห็นชอบ และตรวจสอบแบบที่ออกแบบมาอีกครั้ง ซึ่งต้องไม่ผิดกฎหมายและผิดศีลธรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง