รีเซต

ลงทะเบียน "ลดค่าไฟ" ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใน กทม.-ต่างจังหวัด เช็กเลย!

ลงทะเบียน "ลดค่าไฟ" ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใน กทม.-ต่างจังหวัด เช็กเลย!
TNN ช่อง16
6 ตุลาคม 2564 ( 08:40 )
162
ลงทะเบียน "ลดค่าไฟ" ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใน กทม.-ต่างจังหวัด เช็กเลย!

จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการและขยายมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา อนุมัติงบกลาง ปี 64 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน 27,005.66 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยหนึ่งในมาตรการนั้นคือ "ค่าไฟ" ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 รวมเป็นเวลา 12 เดือน ให้แก่ "ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" โดยมีเงื่อนไขและขั้นตอนการลงทะเบียนดังนี้


เงื่อนไขการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น

2. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้

3. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป

4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น

5. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ กฟภ. กำหนด และให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

6. เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565


วิธีลงทะเบียน "ลดค่าไฟ"

1.เข้าไปที่เว็บไซต์การไฟฟ้า

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คลิก https://eservice.pea.co.th/WelfareRegister/

- การไฟฟ้านครหลวง คลิก http://meagate1.mea.or.th/welfareregis

2.กดยอมรับเงื่อนไข


เว็บไซต์ https://eservice.pea.co.th/WelfareRegister/

 

3.กรอกข้อมูลการลงทะเบียน

- เลขประจำตัวประชาชน

- เลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

- หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า

- รหัสเครื่องวัดไฟฟ้า

- บิลประจำเดือน

- เลือกบิลประจำเดือน

- จำนวนเงินค่าไฟฟ้า

- ที่อยู่

- อีเมล์ (ถ้ามี)

เว็บไซต์ http://meagate1.mea.or.th/welfareregis

 4.กดยืนยันข้อมูล หรือ ลงทะเบียน


 * กรณีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่เคยใช้สิทธิค่าไฟฟ้ามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ สามารถไปลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิได้ที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ พร้อมทั้งแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อยืนยันตัวตน


ข้อมูลจาก MEA , PEA

ภาพจาก MEA

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง