พืชพันธุ์ใหม่จาก InnetPlant "เรืองแสง" บอกความต้องการของตัวเองได้

พืชพันธุ์ใหม่จาก InnetPlant "เรืองแสง" บอกความต้องการของตัวเองได้
TNN ช่อง16
27 มีนาคม 2564 ( 18:05 )
42
พืชพันธุ์ใหม่จาก InnetPlant "เรืองแสง" บอกความต้องการของตัวเองได้

คงดีไม่น้อยหากพืชที่เราปลูกสามารถบอกถึงความต้องการของตัวเองได้ บริษัท InnerPlant จึงได้คิดค้นวิธีที่ทำให้พืชเหล่านี้สามารถบอกความต้องการได้ด้วยการ "เรืองแสง" นั่นเองเป้าหมายของการคิดค้นเทคโนโลยีนี้ InnerPlant อยากให้เกษตรกรใส่ปุ๋ยหรือใช้ยาฆ่าแมลงเมื่อจำเป็นเท่านั้น เป็นต้นว่าแม้ธัญพืชที่ปลูกจะมีสารอาหารเพียงพอแล้ว หรือไม่ได้ถูกรบกวนจากแมลงใด ๆ เลย เกษตรกรก็ยังคงใส่ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงไปเรื่อย ๆ นอกจากจะทำให้สิ้นเปลืองแล้ว ยังส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวด้วย


บริษัท InnerPlant จึงใช้เทคโนโลยีด้านพันธุวิศวกรรมตัดต่อยีนของพืช ให้สามารถสร้างโปรตีนที่เรืองแสงได้เมื่อเกิดความเครียด แต่สารเรืองแสงนี้จะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หากแต่ต้องใช้ดาวเทียมในการสังเกตการณ์ทางบริษัทได้เริ่มต้นทดลองกับมะเขือเทศดัดแปลงที่เรียกว่า InnerTomato ซึ่งมันสามารถสร้างโปรตีนเรืองแสงที่แตกต่างกันได้ 3 สีโดยขึ้นกับความเครียดที่มะเขือเทศเจอ ได้แก่ ขาดน้ำ, ติดโรค หรือขาดสารอาหาร ข้อมูลการเรืองแสงจะถูกตรวจจับโดยดาวเทียมเพื่อการเกษตร และส่งไปยังฐานข้อมูลของ InnerPlant ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลจากดาวเทียมตามพื้นที่ของตนได้


นักพัฒนากล่าวว่าพืชจาก InnerPlant สามารถเจริญเติบโตและมีราคาไม่ต่างจากพืชทั่ว ๆ ไป แต่มันก็ดีกว่ามิใช่หรือหากคุณสามารถทราบถึงความต้องการของพืชเหล่านี้ ซึ่งในอนาคตทางบริษัทจะเพาะพันธุ์พืชทางการเกษตรอื่น ๆ ออกมาวางจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจด้วย


ขอขอบคุณข้อมูลจาก New Atlas

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง