รีเซต

สบส.งัดมาตรการคุมโควิด "ร้านนวด สปา" จำกัดเวลาไม่เกินรายละ 2 ชม.

สบส.งัดมาตรการคุมโควิด "ร้านนวด สปา" จำกัดเวลาไม่เกินรายละ 2 ชม.
TNN ช่อง16
16 ตุลาคม 2564 ( 14:19 )
81
สบส.งัดมาตรการคุมโควิด "ร้านนวด สปา" จำกัดเวลาไม่เกินรายละ 2 ชม.

วันนี้( 16 ต.ค.64) ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่าหลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้มีการผ่อนคลายมาตรการให้สถานประกอบการกลับมาเปิดดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่งหนึ่งในนั้น คือกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (นวดเพื่อสุขภาพหรือนวดเพื่อเสริมความงาม  สปา) ที่อยู่ในความดูแลของ สธ. 

 

โดยกรม สบส. ได้กำหนดมาตรการเพื่อรองรับการผ่อนคลายการป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และมีการจัดสัมมนาชี้แจงให้แก่ผู้ประกอบการทราบแล้วเมื่อวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา ผ่านโปรแกรม WebEx โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา รวมกว่า 300 คน ทันตแพทย์อาคม ย้ำว่าผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด สิ่งที่สำคัญคือสถานประกอบการทุกแห่งจะต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์ไทยเซฟไทย (Thai Save Thai)และผ่านการประเมินตนเองที่เว็บไซต์ของกรม สบส. (spa.hss.moph.go.th/Self) ก่อนเปิดให้บริการ เมื่อผ่านการลงทะเบียนและประเมินตนเองแล้ว สามารถให้บริการได้ทุกเมนูตามปกติ แต่ยังไม่อนุญาตให้เปิดบริการอบตัว อบสมุนไพร และอบไอน้ำ

 

โดยร้านต้องคัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกวัน ด้วยแอปพลิเคชั่นที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ต้องจัดให้มีระบบจองคิวล่วงหน้า จำกัดเวลาให้บริการไม่เกินรายละ 2 ชั่วโมงผู้ให้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยและเฟซชิลด์(Face shield)หรือแว่นตาทุกครั้งที่ให้บริการ หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง ควรตรวจด้วยชุดตรวจ ATK หรือไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ได้สนับสนุนชุดตรวจ ATK แก่ผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ โดยให้ลงทะเบียนรับผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง สำหรับการให้บริการประเภทการใช้น้ำเพื่อสุขภาพในกิจการสปา ผู้เข้ารับบริการต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ราชการกำหนด หรือมีผลตรวจยืนยันว่าไม่มีเชื้อโควิด-19 ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนใช้บริการ ด้วยวิธี RT-PCR หรือโดยการใช้ชุดตรวจ(Antigen Test Kit (ATK) 

 

อย่างไรก็ตามแม้ว่า ศบค.จะมีการคลายล็อกให้เปิดกิจการได้แล้ว แต่สถานประกอบการเพื่อสุขภาพในแต่ละจังหวัดจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งเปิด-ปิดสถานที่ตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดด้วย

 

 “ช่วงที่ผ่านมากรม สบส.ไม่พบว่ามีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากการให้บริการ หรือรับบริการจากสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ทั้งร้านนวด หรือสปา ชี้ให้เห็นว่าสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทุกแห่งต่างตระหนักและให้ความสำคัญในการช่วยกันเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี ซึ่งกรม สบส.ในฐานะของหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการดูแล กำกับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ต้องขอขอบคุณผู้ประกอบกิจการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบกิจการฯ 

 

ในช่วงระยะเวลาที่มีคำสั่งปิดกิจการเป็นการชั่วคราว กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการออกมาตรการเยียวยา เช่น ขยายระยะเวลาการงดเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการรายปีออกไปอีกเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2565 เพื่อลดภาระและบรรเทาผลกระทบให้แก่ผู้ประกอบการ” ทันตแพทย์อาคมกล่าว

 

ข้อมูลจาก สบส.

ภาพจาก AFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง